GIH-podden

Om fotboll, fysiologi och träningslära med Helena Andersson

June 17, 2021 Gymnastik- och idrottshögskolan Season 1 Episode 3
GIH-podden
Om fotboll, fysiologi och träningslära med Helena Andersson
Show Notes Transcript

I det tredje avsnittet av GIH-podden gästas vi av GIH-läraren och forskaren Helena Andersson, som varit fystränare för såväl det svenska som det amerikanska och kinesiska damlandslaget i fotboll. Det blir ett spännande samtal om just fotboll, men även om ledarskap, fysiologi, träningslära och kost. Lagom till fotbolls-EM pratar vi dessutom om hur det är att vara på stora mästerskap. 

I den första delen pratar vi om Helenas spännande bakgrund och allt det arbete hon gjort för de olika fotbollslandslagen. Vi diskuterar även damfotbollens utveckling, och hur rollen som fystränare förändrats i takt med damfotbollens professionalisering.

I den andra delen går vi in på belastning, återhämtning, fysträning och kost – allt relaterat till Helenas forskning och hennes praktiska erfarenhet. Vi pratar även om de kurser som Helena undervisar i vid GIH, samt den forskning hon bedriver just nu. Avslutningsvis delar Helena med sig av sina bästa mästerskapsminnen från sin tid i de olika landslagen.

Musik: Windy av Ikson

Denna transkribering har autogenererats med hjälp av Googles Speech-to-Text.

00:00:00,000 --> 00:00:14,100
Varmt välkomna till det tredje
avsnittet på podden en podcast från

2
00:00:14,100 --> 00:00:18,300
Gymnastik och idrottshögskolan i
Stockholm jag som pratar heter Kalle

3
00:00:18,300 --> 00:00:22,400
och jag jobbar som kommunikatör här
på BH tanken med den här på den här

4
00:00:22,400 --> 00:00:26,700
att vi både jag och du som ska lära
oss massor av spännande saker om

5
00:00:26,700 --> 00:00:31,400
idrott och fysisk aktivitet och hälsa
du får hjälp av forskare och lärare

6
00:00:31,400 --> 00:00:35,800
från ghs som alla experter inom sina
olika områden är det här avsnittet

7
00:00:35,800 --> 00:00:39,900
med att prata med Lena Andersson
forskare och lärare med inriktning mot

8
00:00:39,900 --> 00:00:44,500
träningslära fysiologi Helena
började spela fotboll i Lilla

9
00:00:44,500 --> 00:00:49,200
Clemensnäs 10 utanför Skellefteå och
från Västerbotten fotbollen tagit

10
00:00:49,200 --> 00:00:55,800
henne till Hawaii Australien Kina USA
och tillbaka till Sverige igen hon

11
00:00:55,800 --> 00:00:59,200
jobbat som fystränare för såväl det
svenska som de kinesiska över

12
00:00:59,200 --> 00:01:03,400
amerikanska Hon har varit
riksinstruktör för Svenska

13
00:01:03,400 --> 00:01:07,600
Fotbollsförbundet gå tillsammans med
shk drog igång ett projekt som skulle

14
00:01:07,600 --> 00:01:12,000
utbilda spelar i kost som forskare hon
specialiserat sig på träning och

15
00:01:12,000 --> 00:01:16,400
belastning och återhämtning Hon har
bidragit med massor av kunskap till

16
00:01:16,400 --> 00:01:21,000
fotbollen i allmänhet och damfotbollen
i synnerhet idag Jobbar Helena som

17
00:01:21,000 --> 00:01:25,300
lärare och forskare vid KTH och sen
fotbollsfan tycker jag ska bli väldigt

18
00:01:25,300 --> 00:01:39,500
spännande att få prata med henne så
nu sätter vi igång Hej Helena och

19
00:01:39,500 --> 00:01:44,200
välkommen till i hårbotten Hur är
läget med dig då Tack så mycket Det

20
00:01:44,200 --> 00:01:50,800
är bara bra det härligt att det
börjar bli sommar superhärligt du Jag

21
00:01:50,800 --> 00:01:54,100
tänkte att du skulle börja så här
Du började ju spela fotboll i Lilla

22
00:01:54,100 --> 00:01:58,800
scenen säger att Clemensnäs IF
utanför Skellefteå och från

23
00:01:58,800 --> 00:02:04,100
Västerbotten har ju tagit dig till
Hawaii Australien och vidare till Kina

24
00:02:04,100 --> 00:02:09,300
och USA och du har forskat under sin
West du har jobbat med såväl svenska

25
00:02:09,300 --> 00:02:13,300
som de kinesiska det amerikanska
damlandslaget Hon arbetar som

26
00:02:13,300 --> 00:02:18,700
högskolelektor HGH du kan säga till
när jag läser ditt CV så börjar

27
00:02:18,700 --> 00:02:22,700
ganska snabbt de ifrågasätter mina
egna livsval stannar du någonsin att

28
00:02:22,700 --> 00:02:28,100
få reflektera över vilket Vilken
häftig resa Du har gjort Ja tack så

29
00:02:28,100 --> 00:02:33,200
mycket Det har varit en spännande resa
faktiskt ofta så tittar man bara

30
00:02:33,200 --> 00:02:37,800
framåt vad man ska göra härnäst men
det finns vissa stunder Jag har tittat

31
00:02:37,800 --> 00:02:40,700
tillbaka och kanske det här
coronavirus framförallt och tänk på

32
00:02:40,700 --> 00:02:45,400
alla äventyr man har varit med om Ja
det har ju varit år när man har

33
00:02:45,400 --> 00:02:50,100
saknat äventyr lite grann kan man
säga ja Var är du Jag tänkte att vi

34
00:02:50,100 --> 00:02:53,600
skulle börja lite grann från heller
inte helt från början men det var ju

35
00:02:53,600 --> 00:02:58,200
så att du gjorde dina idrott studier
först på Australien Hur kommer det

36
00:02:58,200 --> 00:02:59,500
sig att du hamnade där

37
00:02:59,900 --> 00:03:06,300
Det var en intressant beslut det var
så att jag borde faktiskt på Hawaii

38
00:03:06,300 --> 00:03:13,200
tag och tyckte om stranden av beachen
och allt det där Jag vill att jag vill

39
00:03:13,200 --> 00:03:18,700
göra något annat att studera vidare
Och då då hittar just den här

40
00:03:18,700 --> 00:03:25,100
utbildningen i i Australien då som
heter sport and exercise Science och

41
00:03:25,100 --> 00:03:29,400
dennes son utbildning fanns inte i
Sverige då utan här fanns det mer

42
00:03:29,400 --> 00:03:34,300
idrottslärare eller om man vill bli
läsa till sjukgymnast så tyckte jag

43
00:03:34,300 --> 00:03:38,300
just den här kombinationen av
vetenskap och var väldigt spännande

44
00:03:38,300 --> 00:03:44,500
jag hade för program på tekniska
teknisk med kemi med inriktning så jag

45
00:03:44,500 --> 00:03:48,900
var intresserad av Naturvetenskap
tyckte det var en intressant

46
00:03:48,900 --> 00:03:54,300
kombination samt att jag dessutom
visste att det är universitet i

47
00:03:54,300 --> 00:03:58,900
Australien låg precis på stranden så
att det var inte helt fel heller

48
00:03:59,800 --> 00:04:05,000
Det var inte bara fotboll var lite surf
och sånt också som jag precis Då var

49
00:04:05,000 --> 00:04:08,300
det då var det mycket det som det Jag
tyckte va kul och spännande och

50
00:04:08,300 --> 00:04:14,600
härligt med värmen Ja men hur var det
att studera och forska Down Under som

51
00:04:14,600 --> 00:04:21,800
man säger när vi började på min
grundutbildning den här Bachelor of

52
00:04:21,800 --> 00:04:26,700
Science in sports science Var är det
var ganska förstår det rätt mycket

53
00:04:26,700 --> 00:04:30,500
sig Naturvetenskap vilket jag redan
hade med mig då Men det som var bra

54
00:04:30,500 --> 00:04:34,900
var att jag lärde mig Vad allting
heter på engelska och sen så börjar

55
00:04:34,900 --> 00:04:39,200
vi läsa vad händer i kroppen när man
idrottar Vad händer när man

56
00:04:39,200 --> 00:04:44,700
biokemiskt Vad händer biomekaniskt som
händer fysiologiskt och sådär så

57
00:04:44,700 --> 00:04:49,700
jag tyckte det var väldigt spännande
och kul och sedan när jag hade gjort

58
00:04:49,700 --> 00:04:54,000
Mina tre första år där så kommer
hem till Sverige och då var det ganska

59
00:04:54,000 --> 00:04:57,700
svårt på arbetsmarknaden och
samtidigt fick jag ett erbjudande att

60
00:04:57,700 --> 00:05:04,600
göra en Master i Sydney med
scholarship Så då kände att det ska

61
00:05:04,600 --> 00:05:10,900
vara arbetslös i Skellefteå eller ska
jag bo i Sydney över hos det var inte

62
00:05:10,900 --> 00:05:15,700
så svårt fall Vad gjorde du liksom
men där var du på själva hos eller

63
00:05:15,700 --> 00:05:21,100
för att du råkade vara där samtidigt
som jag var alltså jag var på oss

64
00:05:21,100 --> 00:05:26,800
där Men då var jag Det är bara som
åskådare just i Sydney wessner

65
00:05:26,800 --> 00:05:32,300
jäklar vad coolt Ja det var verkligen
bra det var så roligt arrangerat

66
00:05:32,300 --> 00:05:38,200
jättebra arrangerat Jag bodde ganska
nära en av hamnade de hade

67
00:05:38,200 --> 00:05:43,400
fyrverkerier varje kväll Ja det var
jättehärligt verkligen så då då

68
00:05:43,400 --> 00:05:48,900
blir man verkligen inspirerat Jag vill
ha Jag vill ha på flera ros som aktiv

69
00:05:48,900 --> 00:05:53,300
eller som coach då har det kom du är
så småningom men det ska vi prata

70
00:05:53,300 --> 00:05:57,600
lite mer om framåt men jag tänkte sen
då när du väl tillbaka i Sverige Då

71
00:05:57,600 --> 00:05:59,500
hamnar du på g h

72
00:05:59,800 --> 00:06:04,000
Vad var det som gjorde att du sökte
dig hit och Hur såg den första

73
00:06:04,000 --> 00:06:08,400
perioden ut på högskolan var liksom
Men tydliga skillnader mellan att

74
00:06:08,400 --> 00:06:14,300
studera och forska i Australien kontra
Sverige Alltså det är som vi hade

75
00:06:14,300 --> 00:06:18,700
läst mycket idrottsfysiologi i
Australien och det var mycket det var

76
00:06:18,700 --> 00:06:25,000
på Åstrands work physiology vi prata
mycket om Bengts alltid många av de

77
00:06:25,000 --> 00:06:31,500
forskare som har jobbat på BH så att
det blir ganska naturligt att när jag

78
00:06:31,500 --> 00:06:35,100
kände att nu vill jag komma tillbaka
till Sverige att det var den första

79
00:06:35,100 --> 00:06:41,300
stället Jag kontaktade då så
därför så blev det att jag fick då

80
00:06:41,300 --> 00:06:45,000
Det fanns en australiensisk forskare
här som heter and equal som jag

81
00:06:45,000 --> 00:06:48,600
började att kontakta då och så fick
jag pratar Det var intresserad av

82
00:06:48,600 --> 00:06:53,500
fotboll och så fick jag vidare
kontakter bland annat om med han som

83
00:06:53,500 --> 00:06:59,400
är fysiolog för herrlandslaget i
Sverige för du kommer ganska tidigt i

84
00:06:59,400 --> 00:07:04,900
kontakt svenska landslaget och jag
tänker att det måste vara många

85
00:07:04,900 --> 00:07:09,200
liksom unga aspirerande tränares dröm
att just att få jobba med ett landslag

86
00:07:09,200 --> 00:07:13,900
som vill resa in i landslaget ut ja men
det var faktiskt genom en kontakt är

87
00:07:13,900 --> 00:07:20,100
Pål mål som han Jag kontaktade honom
då igenom ändå creswell och sen så

88
00:07:20,100 --> 00:07:25,500
lotsade han vidare till att få träffa
Maria man ska vi förstå som var

89
00:07:25,500 --> 00:07:30,500
huvudtränare för Sverige då hon har
också hon har gått på g h Fast i

90
00:07:30,500 --> 00:07:37,900
Örebro det är lite GH längre men och
så intresserad av det här med sport

91
00:07:37,900 --> 00:07:42,400
Science idrottsforskning att Det
passade väl ihop med just den

92
00:07:42,400 --> 00:07:51,200
satsningen omgjorda mot VM 2003 så vi
vi samarbeta i ett projekt med hjälp

93
00:07:51,200 --> 00:07:57,600
av medel från SKK för att utveckla
svensk damfotboll och sen när hon då

94
00:07:57,600 --> 00:08:03,600
Marika arbetsstövel slag då fick du
tillsammans med bland andra Pia

95
00:08:03,600 --> 00:08:07,600
Sundhage följa med Hur var det liksom
att komma dit och jobba där Hur såg

96
00:08:07,600 --> 00:08:13,500
ditt arbete ut då Ja det var det var
väldigt spännande hittills hade jag

97
00:08:13,500 --> 00:08:17,500
hade rest ganska mycket men bara i
västerländska kulturer så att få

98
00:08:17,500 --> 00:08:23,800
komma då till en annan kultur och det
var ju väldigt spännande det men

99
00:08:23,800 --> 00:08:29,200
skönt vi vara tre kvinnor och från
Sverige som åkte över och genom att

100
00:08:29,200 --> 00:08:34,800
Marika huvudtränare så så var det
liksom den vägen man fick gå om man

101
00:08:34,800 --> 00:08:38,700
behövde någon utrustning eller
någonting att det var man fick prata

102
00:08:38,700 --> 00:08:43,200
med head coach of head coach prata med
de personer som var så att det var en

103
00:08:43,200 --> 00:08:50,600
ganska tydlig hierarki fisk struktur
men de som har lust att se utvecklingen

104
00:08:50,600 --> 00:08:56,300
av spelarna Det var fantastiskt roligt
faktiskt man fick börja lite grann

105
00:08:56,300 --> 00:09:01,600
från scratch att byggas upp på nytt
men bara så ska det och framgångar

106
00:09:01,600 --> 00:09:07,700
var jättekul din roll det väl som
fystränare eller Ja precis jag var

107
00:09:07,700 --> 00:09:13,500
ansvarig för Fisen där faktiskt så
tre månader innan vi kom till Kina så

108
00:09:13,500 --> 00:09:20,900
hade det varit tyst ett team där som
påbörjade men sen hoppa av de hade en

109
00:09:20,900 --> 00:09:25,500
sjukgymnast som hade börjat med lite
styrketräning spelarna så att när

110
00:09:25,500 --> 00:09:29,400
jag kom in då så hade de redan
påbörjat lite grann hade liksom lagt

111
00:09:29,400 --> 00:09:34,400
en grund med styrkan så kunde jag
utveckla diabetes vet det nåt mer Så

112
00:09:34,400 --> 00:09:39,000
det var jättebra faktiskt som
sjukgymnast även i våra Team så det

113
00:09:39,000 --> 00:09:45,200
var väldigt bra Man kan du göra
ganska stor skillnad är då också ja

114
00:09:45,200 --> 00:09:49,900
precis alltså det var ju så är det
med alla träningstider har man i grupp

115
00:09:49,900 --> 00:09:53,500
helt otränade och så får de träna i
sex till åtta veckor så ser man en

116
00:09:53,500 --> 00:09:57,600
jättestor effekt och det var ju det
kanske var det var ett så

117
00:09:57,600 --> 00:10:03,600
fördelaktigt för oss för att man
kunde stor skillnad på kort tid vilket

118
00:10:03,600 --> 00:10:10,000
syntes på spelarna också Ja det var
häftigt Ja det var det var häftig

119
00:10:10,000 --> 00:10:15,500
resa faktiskt knappt föreställa mig
men nu får du veta mer om det kanske

120
00:10:15,500 --> 00:10:21,900
fel på vår talesmän visst 2007 fick
Pia Sundhage till erbjudande om att ta

121
00:10:21,900 --> 00:10:29,100
över usa:s damlandslag Ja det var
efter VM VM var ju sina 2007 och sen

122
00:10:29,100 --> 00:10:33,800
så vi hade som mål att nå sen men
det gjorde vi inte det men vi

123
00:10:33,800 --> 00:10:40,100
förlorade mot Norge med ett mål som
vanligt och då bestämde vi oss för

124
00:10:40,100 --> 00:10:45,000
att avsluta det arbetet med Kina och i
samma veva så fick ju då Pia

125
00:10:45,000 --> 00:10:50,600
erbjudande om att ta över amerikanska
damlandslaget och då ville hon är med

126
00:10:50,600 --> 00:10:56,300
dig Ja då ville han ha med mig Sofies
ansvarig igen då Hur kändes det på

127
00:10:56,300 --> 00:11:01,800
den frågan ja det var ju oväntat
faktiskt även om vi har jobba ihop

128
00:11:01,800 --> 00:11:05,400
mycket så tänk om man ändå USA jag
skulle liksom tillbaka till Örebro

129
00:11:05,400 --> 00:11:08,900
universitet och göra klar min
avhandling och så vidare och så kom

130
00:11:08,900 --> 00:11:14,300
det här erbjudandet med USA och då
kände att det var ett stort för jag

131
00:11:14,300 --> 00:11:19,200
känner du till spelare som Abby
Wambach och att Kristian Lilja sådär

132
00:11:19,200 --> 00:11:23,400
som var det amerikanska damlandslaget
då så att det var svårt att säga

133
00:11:23,400 --> 00:11:28,700
nej det var väldigt svårt att säga
nej till vi skulle bo i Los Angeles så

134
00:11:28,700 --> 00:11:32,400
det var Ja det var lite svårt att
säga nej till Hur var det då liksom

135
00:11:32,400 --> 00:11:35,200
att komma till USA jämfört med sina
föräldrar Det kan man säga till

136
00:11:35,200 --> 00:11:41,600
arbete ändras på något tydligt sätt
Ja Absolut alltså USA har du alla

137
00:11:41,600 --> 00:11:46,900
resurser du kan tänka dig De Vi hade
bra sponsorer ifall jag behöver någon

138
00:11:46,900 --> 00:11:51,800
typ av utrustning det var bara säga
till så Direkten upp liksom så att

139
00:11:51,800 --> 00:11:57,700
så det fanns ju att jag skulle vilja
posta än idag att det är väl den

140
00:11:57,700 --> 00:12:03,000
mest proffsiga miljön man kan jobba i
damlandslags att jobba med damlandslag

141
00:12:03,000 --> 00:12:10,100
eller i damfotboll Är du upptaget så
det är oerhört proffsigt och i usa:s

142
00:12:10,100 --> 00:12:15,600
automarket länge så stort sett är
man syns och hörs på ett helt annat

143
00:12:15,600 --> 00:12:20,700
sätt än i något annat lag som jag
har jobbat med Ja Ja Ja det är väl

144
00:12:20,700 --> 00:12:26,600
allt är väl stort är borta som man
säger Ja det är det men sen då då

145
00:12:26,600 --> 00:12:32,000
kom du tillbaka till Sverige som har
lingon och då börjar du efter tid

146
00:12:32,000 --> 00:12:36,800
viss tid börjar med svenska
damlandslaget igen hur var det då

147
00:12:36,800 --> 00:12:41,300
liksom jämfört du hade du sett Kina
som är en sak och USA som en helt

148
00:12:41,300 --> 00:12:45,400
annan sak och hur var det liksom börja
jobba i Sverige igen Ja Ja men det var

149
00:12:45,400 --> 00:12:51,300
kul del som jobbade på Svenska
Fotbollsförbundet men som utbildare

150
00:12:51,300 --> 00:12:57,200
kan man säga innan jag börjar med
damlandslaget där då Och Och där jag

151
00:12:57,200 --> 00:13:02,400
kan jag tyckte är svenska damer
någonstans mitt emellan där Kina och

152
00:13:02,400 --> 00:13:08,500
USA Kina USA varsin extrem så var
Sverige där i mitten någonstans men

153
00:13:08,500 --> 00:13:12,500
där visste mig också Men hur
klubbarna fungerade spela något

154
00:13:12,500 --> 00:13:17,700
tränare i klubben och så hade vi dem
i landslaget både USA och Kina så

155
00:13:17,700 --> 00:13:22,000
hade vi dem på heltid det var ingen
Liga under den tiden vi var där så

156
00:13:22,000 --> 00:13:27,400
att då då hade man ett klubblag så
den stora utmaningen Sverige var ju att

157
00:13:27,400 --> 00:13:32,600
kunna kombinera liksom att samarbeta
med klubbarna tillsammans Attendo

158
00:13:32,600 --> 00:13:38,600
utveckla spelarna fysiskt då hade ett
bra samarbete där i början Ja det

159
00:13:38,600 --> 00:13:43,200
tycker jag med de som har fystränare
och så i klubbarna vi alltid haft det

160
00:13:43,200 --> 00:13:48,300
jättebra samarbete och sen är det ju
så att klubbarna har ju alltså de

161
00:13:48,300 --> 00:13:51,300
skulle prestera en gång i veckan för
att hålla sig kvar eller vinna

162
00:13:51,300 --> 00:13:55,200
Damallsvenskan medans vårat mål var
att ha så fräscha spelare som

163
00:13:55,200 --> 00:14:02,300
möjligt till ett slutspelet till ett
mästerskap våra vi hade två olika

164
00:14:02,300 --> 00:14:07,800
Vad ska man säga Fokus sätt att
tänka på men oftast var det väl så

165
00:14:07,800 --> 00:14:12,100
att om jag tyckte att den spelar
behöver utveckla och kvalitetssäkra

166
00:14:12,100 --> 00:14:17,300
ofta Så var det att klubben hade
tyckte samma sak Det var ju sällan vi

167
00:14:17,300 --> 00:14:22,400
tyckte olika Det tycker jag Däremot
kanske sättet att träna på eller hur

168
00:14:22,400 --> 00:14:27,000
ofta och så där de kunde ibland haft
komma upp lite diskussioner men ofta

169
00:14:27,000 --> 00:14:32,400
så hade vi samma mål med med
spelarens utveckling Jag tänker i

170
00:14:32,400 --> 00:14:37,800
samtliga landslag som du har varit i
så har du jobbat med Pia Sundhage hon

171
00:14:37,800 --> 00:14:41,200
kanske kan man säga den främsta
fotbollstränare som jag fått fram

172
00:14:41,200 --> 00:14:45,800
här i Sverige Hur har det varit och
kan du liksom peka på något specifikt

173
00:14:45,800 --> 00:14:57,700
som du tror har gjort en framgångsrik
VM 2011 det var Pia och Thomas och

174
00:14:57,700 --> 00:14:59,300
Marika som jag har jobbat med

175
00:14:59,600 --> 00:15:06,900
Men just med Pia hon andas och lever
fotboll om hon väldigt roligt att

176
00:15:06,900 --> 00:15:12,400
jobba med det ser väldigt kunnig i
sitt område förstås men också ha en

177
00:15:12,400 --> 00:15:19,600
ledarstil som som jag gillar att man
pratar de här att man ska ge 7 bra

178
00:15:19,600 --> 00:15:26,100
saker för varje dålig dålig feedback
och hon gör verkligen det hon har

179
00:15:26,100 --> 00:15:31,500
förmåga att hela tiden lyfta det som
är bra lyfta det som är positivt att

180
00:15:31,500 --> 00:15:36,900
det är något som Jag beundrar önskar
att jag kunde jag mer av själv men och

181
00:15:36,900 --> 00:15:44,700
ja hon är väldigt noggrann i sitt
arbete hon har kunskap om just det här

182
00:15:44,700 --> 00:15:50,500
med fysisk träning och så så att jag
kan Ha en bra dialog med henne om det

183
00:15:50,500 --> 00:15:55,100
så det väldigt Jag förstår att hon
har varit så framgångsrik som hon är

184
00:15:55,100 --> 00:16:03,600
intresserad av liksom senaste forskning
och så hade hon varit Ja men absolut

185
00:16:03,600 --> 00:16:12,600
Hon är dessutom en modig hon våga
pröva nya saker som idrottsfysiolog

186
00:16:12,600 --> 00:16:16,800
då kanske man kommer med en massa
olika idéer som man har läst dem

187
00:16:16,800 --> 00:16:20,800
eller tyckte det här borde vara en bra
idé Hon är en sån Kurt som vågar

188
00:16:20,800 --> 00:16:25,200
pröva det och sen kommer inte utfallet
blir som Hur säger man bara att det

189
00:16:25,200 --> 00:16:28,800
där funkar inte så bra Nu tar vi
nästa grej liksom så att annars kan

190
00:16:28,800 --> 00:16:32,300
vi var många kort ska det vara lite
rädda för att pröva nya saker man

191
00:16:32,300 --> 00:16:36,500
vill gärna köra på det man känner
till och sådär men det tycker jag är

192
00:16:36,500 --> 00:16:40,600
intressant med henne att hon vågar
pröva andra nya saker men det måste

193
00:16:40,600 --> 00:16:45,800
vara en kul med att verka i tänker
ändå liksom Ja absolut men nu tänkte

194
00:16:45,800 --> 00:16:50,800
att vi skulle gå över att prata just
damfotbollen och dess utveckling jag

195
00:16:50,800 --> 00:16:54,100
menar du har ju varit En del kan man
säga den högsta nivån av sportens en

196
00:16:54,100 --> 00:16:58,000
början på 00 talet och då jag
tittade kan då stod i Umeå IK på

197
00:16:58,000 --> 00:17:02,600
toppen ett lag från du kanske någon
vi har pratat med mellanstor svensk

198
00:17:02,600 --> 00:17:06,300
stad ska jag säga i år spelades
Champions League finalen mellan

199
00:17:06,300 --> 00:17:11,100
Barcelona och Chelsea Alltså två
gigantiska internationella föreningar

200
00:17:11,100 --> 00:17:16,500
som historiskt kanske satsat på
hollandaise lite på sina damlag Det

201
00:17:16,500 --> 00:17:20,900
känns liksom som att det hänt en del
under 2000-talet ändå ser du på den

202
00:17:20,900 --> 00:17:27,400
utvecklingen Ja men absolut tycker
damfotbollen ta stora Kliv hela tiden

203
00:17:27,400 --> 00:17:32,600
heller för varje mästerskap som går
och det är jätteroligt att se Sverige

204
00:17:32,600 --> 00:17:39,500
var ju långt fram ett tillsammans med
Tyskland skulle vi i just hur hur vi

205
00:17:39,500 --> 00:17:46,200
professionalisera ligan på att
klubbarna blir mer professionella att

206
00:17:46,200 --> 00:17:49,500
spelarna kunde bli professionell när
jag började jobba med svenska

207
00:17:49,500 --> 00:17:53,000
damlandslaget så var inte alls det var
väl nästan ingen som var

208
00:17:53,000 --> 00:17:58,400
heltidsproffs att det var ju den här
generationen Victoria Svensson Hanna

209
00:17:58,400 --> 00:18:03,400
Ljungberg och de Vad blev det i slutet
av sin karriär Men det var ju en resa

210
00:18:03,400 --> 00:18:10,300
som att det var unik och drivande
absolut att det Hur ser liksom ut Jag

211
00:18:10,300 --> 00:18:15,200
antar att nu var det nog lite
mandelkross ökat ganska mycket ändå

212
00:18:15,200 --> 00:18:19,700
Ja absolut du kan du nu kan du satsa
så du kan du till och med drömma om

213
00:18:19,700 --> 00:18:26,000
att bli damfotbollsspelare som får
betalt Vad är som karriär det är det

214
00:18:26,000 --> 00:18:30,100
har ju bara blivit på att de tycker
våra spelar idag Jag är fantastiskt

215
00:18:30,100 --> 00:18:37,300
jobb med att att framhäva också Så
du tycker ju fantastiskt så extremt

216
00:18:37,300 --> 00:18:42,300
rimlig och bra utveckling jag verkligen
Och där har ju Marika och Pia och hela

217
00:18:42,300 --> 00:18:47,600
den generationen De har ju verkligen de
har verkligen Vad ska man säga kratta

218
00:18:47,600 --> 00:18:55,100
manegen för oss andra de som har gjort
den tuffa jobbet verkligen så men idag

219
00:18:55,100 --> 00:18:59,100
så är det ju en match Champions
League fick en högre status

220
00:18:59,600 --> 00:19:04,800
Bland de klubbar så har ju då
klubbägare När börjar inse att det

221
00:19:04,800 --> 00:19:09,400
finns ett värde av att visa upp
damfotbollen i sin klubb och det är

222
00:19:09,400 --> 00:19:13,400
då de har börjat satsa på att ha ett
damlag men det är något som har skett

223
00:19:13,400 --> 00:19:18,200
vara de senaste tio åren skulle säga
då kanske det är så att de behöver

224
00:19:18,200 --> 00:19:22,900
liksom inte satsa så himla del om man
tänker på sin enorma omsättning

225
00:19:22,900 --> 00:19:26,700
kanske kan satsa lite sjuk ganska
mycket ändå och framförallt har de

226
00:19:26,700 --> 00:19:31,900
organisationen Ja det har jag ett
projekt i svensk idrott celler som

227
00:19:31,900 --> 00:19:37,000
Svenska Fotbollförbundet tog fram
genom Annalena att just är med

228
00:19:37,000 --> 00:19:42,100
strukturen på klubben Alltså hur den
ekonomiska grunden är osv De har ju

229
00:19:42,100 --> 00:19:46,800
betydelse för framgång bara med stora
lagen som Chelsea och så de har ju

230
00:19:46,800 --> 00:19:53,600
redan en befintligt staff de har
videoanalys politiker de har medicinsk

231
00:19:53,600 --> 00:19:59,600
personal de har coacher eller Det är
väl de tillsätter med annars har de

232
00:19:59,600 --> 00:20:05,900
allting träningsanläggningen finns
gym finns redan matsalen finns redan

233
00:20:05,900 --> 00:20:11,500
så att det är ju det är fantastiskt
att de stora klubbarna ha har börjat

234
00:20:11,500 --> 00:20:15,500
att det liksom att det är kul att ha
samlag och behöver liksom bara

235
00:20:15,500 --> 00:20:22,800
utvidgade sin befintliga strukturer Ja
Verkligen Men du är tror du då liksom

236
00:20:22,800 --> 00:20:26,200
att om man ska jag koppla till Sverige
ut ur den här utvecklingen kommer

237
00:20:26,200 --> 00:20:29,600
påverka svensk fotboll damfotboll den
här såklart Du har gjort det men

238
00:20:29,600 --> 00:20:33,200
kommer du tror att det kommer bli
medlem på här sidan eller så att vi

239
00:20:33,200 --> 00:20:36,700
på damsidan står väl rustade för
att vara med och konkurrera på högsta

240
00:20:36,700 --> 00:20:40,200
nivå Vilket är du som uppstart
utmaningar Ja det är väldigt bra

241
00:20:40,200 --> 00:20:45,100
fråga och dess det kan man väl se på
det senaste Fallet i Sverige där med

242
00:20:45,100 --> 00:20:49,400
Kopparberg Kopparberg Göteborg Linné
för att sedan gå över till Häcken

243
00:20:49,400 --> 00:20:53,000
BK att det var ju deras ordförande om
jag förstår rätt menar ju sådär

244
00:20:53,000 --> 00:20:57,000
att för att vårat lag ska kunna växa
så måste du ha mycket stabilare

245
00:20:57,000 --> 00:21:03,100
foundation de säger grund så jag tror
att de svenska klubbarna ska hänga med

246
00:21:03,100 --> 00:21:08,700
så Gillar du lovat att se till att man
har en bra organisation om man har alla

247
00:21:08,700 --> 00:21:15,000
delar på plats för att kunna ta det
steget Men det är klart det svårt att

248
00:21:15,000 --> 00:21:19,700
konkurrera med de ekonomiska medlen som
de här andra klubbarna har så är det

249
00:21:19,700 --> 00:21:27,000
så tyvärr kan jag tänka mig att det
blir lite mer här sidan i Sverige men

250
00:21:27,000 --> 00:21:30,700
jag tänker mig också att den här
liksom Utvecklingen har påverkat din

251
00:21:30,700 --> 00:21:34,800
yrkesgren en hel del när vi pratade
inför intervjun så berättar du att

252
00:21:34,800 --> 00:21:40,700
studiebesök hos Markus Svensson i mitt
älskade Arsenal och jag kan tänka mig

253
00:21:40,700 --> 00:21:44,800
att både liksom förutsättningar och
faciliteter som lite annorlunda ut än

254
00:21:44,800 --> 00:21:49,600
när du var på till exempel hos KIF
Örebro än antalet Hur skulle du säga

255
00:21:49,600 --> 00:21:52,900
att rollen som fystränare liksom har
förändrats i takt med att

256
00:21:52,900 --> 00:21:59,100
damfotbollen professionell ser att det
var ju några år sedan där Marcus

257
00:21:59,700 --> 00:22:05,600
Tränar även anläggningens är nog
ganska lika ut idag men nej men alltså

258
00:22:05,600 --> 00:22:09,300
det är fantastiska det som är dröm
att få jobba på ett sånt ställe med

259
00:22:09,300 --> 00:22:15,000
man har 20 fotbollsplaner en uppvärmd
och att man har lite pooler och grejer

260
00:22:15,000 --> 00:22:20,500
i omklädningsrummet men på samma
sätt så tycker jag att om man går

261
00:22:20,500 --> 00:22:24,800
tillbaka till KIF Örebro vi gjorde det
vi kunde med de svenska medierna Vi

262
00:22:24,800 --> 00:22:28,400
hade jag tycker vi gjorde vi hade en
bra struktur och alla de delarna på

263
00:22:28,400 --> 00:22:35,700
plats så att säga men det har stor
betydelse med Hur strukturen ser ut nu

264
00:22:35,700 --> 00:22:40,300
kan jag ganska mycket med små medel
och så där Ja just med rollen som

265
00:22:40,300 --> 00:22:44,800
fystränare så Idag finns det faktiskt
en professionell karriär att göra

266
00:22:44,800 --> 00:22:50,400
även inom damfotboll som fystränare
det fanns du inte innan men på

267
00:22:50,400 --> 00:22:54,300
herrsidan Har du till exempel
assisterande fystränare att du har

268
00:22:54,300 --> 00:22:59,700
kanske en specifik strength and
conditioning coach som bara håller på

269
00:22:59,700 --> 00:23:04,700
träningen av sånt så att det finns i
de här stora klubbarna så har de ju

270
00:23:04,700 --> 00:23:10,200
fis tränare Du har kanske typ sju
personer så att det finns en

271
00:23:10,200 --> 00:23:14,700
professionell karriär att göra är
att den den verksamheten börjar växa

272
00:23:14,700 --> 00:23:19,600
på damsidan också så att du kan man
till och med att specialisera sig att

273
00:23:19,600 --> 00:23:24,800
jobba med damer Jag kommer nog att det
var en stor grej här sidan här under

274
00:23:24,800 --> 00:23:30,700
vad var det förra året när Liverpool
anställde en inkast tränare kanske

275
00:23:30,700 --> 00:23:37,700
också men i alla fall även
internationellt så börjar du också

276
00:23:37,700 --> 00:23:43,300
dyka upp kvinnliga coacher i herrlag
så att vi har till exempel i Sverige

277
00:23:43,300 --> 00:23:49,000
har vi ju Matilda som är läkare i b
Elfsborg och Där har de är Tanja

278
00:23:49,000 --> 00:23:53,900
Nilsson som är sjukgymnast för
Elfsborg herrar Det finns också

279
00:23:53,900 --> 00:23:58,100
exempel i England när man har
fystränare eller assisterande tränare

280
00:23:58,100 --> 00:24:03,100
som är kvinnor och så är man född
sätt pojkar Akademi det här laget så

281
00:24:03,100 --> 00:24:06,600
det är också kul att se tycker jag ja
ja verkligen det känns som att man ser

282
00:24:06,600 --> 00:24:11,600
det på domar sidan och på Ja men den
liksom Alla skiter egentligen Ja precis

283
00:24:11,600 --> 00:24:18,400
det jag äntligen ganska ovanligt att
man tänker just här fotbollen

284
00:24:18,400 --> 00:24:25,500
tillsammans med hockeyn kanske har
varit de sista sista idrotten är den

285
00:24:25,500 --> 00:24:30,100
där man oftast har exklusivt bara
manliga coacher om att staff

286
00:24:30,100 --> 00:24:36,300
runtomkring så det börjar endast där
också Ja Nej det är bara komma

287
00:24:36,300 --> 00:24:39,300
Gotland är liksom så det känns som
att det går åt rätt håll i alla

288
00:24:39,300 --> 00:24:52,100
fall redan från allra första början
kan man säga Har du borde studerat och

289
00:24:52,100 --> 00:24:57,400
praktiserat just träningsbelastning
vad var det som fick dig liksom inte

290
00:24:57,400 --> 00:25:02,100
sedan det här Och hur kom du in på
det jag kanske alltså från början

291
00:25:02,100 --> 00:25:06,700
så var det väl inte just det här med
belastning som det var med träning i

292
00:25:06,700 --> 00:25:11,200
sig att jag tyckte det var intressant
hur jag har Jag har alltid varit här

293
00:25:11,200 --> 00:25:16,800
Jag har själv spelat fotboll Jag vann
alltid bästas är träningsnärvaro

294
00:25:16,800 --> 00:25:21,100
men jag var fortfarande inte bäst på
planen så att jag vet inte vad man ska

295
00:25:21,100 --> 00:25:25,800
säga Jag har alltid tyckt om att
träna och pressar mig så där så det

296
00:25:25,800 --> 00:25:31,500
har alltid varit intressant att veta
hur mycket kan man torka sig själv och

297
00:25:31,500 --> 00:25:35,500
ändå få en bra prestation och sen
när man börjar jämföra med vissa

298
00:25:35,500 --> 00:25:40,200
rulla idrotter De har ju för fan det
mycket träningstimmar jämfört med

299
00:25:40,200 --> 00:25:44,600
fotbollsspelare och varför är det så
Varför kan inte få fotbollen träna

300
00:25:44,600 --> 00:25:49,500
mer eller behöver vi det och så
vidare så då blev det intressant att

301
00:25:49,500 --> 00:25:55,100
gå och undersöka just ja hur hur
belastande är det på en fotbollsmatch

302
00:25:55,100 --> 00:26:02,200
Hur mycket klarar man av att träna
utan att skader Hur kan man Optimera

303
00:26:02,200 --> 00:26:08,100
återhämtningen så det är väl den
och sen Det har blivit också lite

304
00:26:08,100 --> 00:26:12,400
grann genom att jag har jobba i
landslag att vi jobbar funderingar

305
00:26:12,400 --> 00:26:17,400
eller mästerskap då Har du blivit
ganska avgörande Hur hur man kan

306
00:26:17,400 --> 00:26:21,500
belastas och sedan snabbt återhämta
sig till nästa match jämfört om man

307
00:26:21,500 --> 00:26:24,900
jobbar en hel säsong dör i match
Varje vecka ska det bli en annan typ av

308
00:26:24,900 --> 00:26:28,500
belastning som är för mig för oss
var det var väldigt viktigt att veta

309
00:26:28,500 --> 00:26:34,300
alltså vi har så så många matcher
på kort tid Hur ska spelarna klara av

310
00:26:34,300 --> 00:26:39,500
det huvud taget och sen Hur kan vi åka
och hämta dem så att de orkar spelar

311
00:26:39,500 --> 00:26:43,300
nästa match men det måste vara
jätteintressant liten mikrokosmos

312
00:26:43,300 --> 00:26:46,800
tänker jag att verka inom det är ju
väldigt mycket belastning men väldigt

313
00:26:46,800 --> 00:26:52,200
begränsad för precis just för
damspelare av och ursäkt spelare till

314
00:26:52,200 --> 00:26:57,600
exempel så har jobbat tidigare två
dagar vila mellan matcher i mästerskap

315
00:26:57,600 --> 00:27:03,400
medans sidan har de varit många fler
grupper och därmed har de också haft

316
00:27:03,400 --> 00:27:08,700
flera dagar att vila så att nu börjar
det utökat på damsidan också så det

317
00:27:08,700 --> 00:27:13,600
kommer bli mer och mer vilodagar men
så många som kommer snart så är det

318
00:27:13,600 --> 00:27:17,700
fortfarande bara två dagar ville
mellan matcher men här och så här

319
00:27:17,700 --> 00:27:20,800
tänker jag mig att förutsättningen
just för att liksom hur man mäter

320
00:27:20,800 --> 00:27:24,300
träningsbelastning och alltså där
att jag förändras inte när du gjorde

321
00:27:24,300 --> 00:27:28,200
din första studie på svenska
damlandslaget under mitten av

322
00:27:28,200 --> 00:27:33,000
nollnolltalet Hur är den utvecklingen
liksom kring monitoring och så sett ut

323
00:27:33,000 --> 00:27:38,800
Det har jag också vuxit väldigt
mycket till att till och med börjar

324
00:27:38,800 --> 00:27:46,900
bli ifrågasätta det Alltså man vi
eller tidigare förslag på förbundet

325
00:27:46,900 --> 00:27:51,700
har jobbat med rockar väldigt länge
man har jobbat med upplevd

326
00:27:51,700 --> 00:27:56,100
ansträngning och så vidare så att de
jobbade vi med ganska mycket under

327
00:27:56,100 --> 00:28:02,300
lång tid och sen börjar den här GPS
alltså ta en gps-sändare helt enkelt

328
00:28:02,300 --> 00:28:06,500
som man har kan ha det vara i en väst
på sig när man springer på match då

329
00:28:06,500 --> 00:28:10,600
börjar den komma in i bilden och då
blev det en helt annan eller man fick

330
00:28:10,600 --> 00:28:15,200
så mycket men jag förstår det för
match belastning och vad den enskilde

331
00:28:15,200 --> 00:28:22,000
individen Jag är på en match så att
på senare tid så använder ju nästan

332
00:28:22,000 --> 00:28:28,700
alla gps-sändare för att ha koll på
en spelares belastning under match och

333
00:28:28,700 --> 00:28:33,600
träning och så men det är också
ifrågasatt för de genererar väldigt

334
00:28:33,600 --> 00:28:38,200
mycket data och det är Vad gör man
med all den här Datan och vad betyder

335
00:28:38,200 --> 00:28:43,300
det Vad ger man för rapporten coachen
till exempel att Ja men den har den

336
00:28:43,300 --> 00:28:49,200
sprang så så långt Jaha vad betyder
det för våra nästa Och så där så

337
00:28:49,200 --> 00:28:53,600
att de har det gäller att hitta någon
typ av Balans och så att man kanske

338
00:28:53,600 --> 00:28:59,000
inte bara kan förlita sig på objektiv
data Nej utan man måste också se på

339
00:28:59,000 --> 00:29:04,100
hel som spelare Det finns mycket
runtomkring som kan påverka hur

340
00:29:04,100 --> 00:29:09,700
stressade eller belastade de är på en
träning eller match men alldeles

341
00:29:09,700 --> 00:29:13,200
oavsett tänker jag hörde dig i
sammanhanget det var på den Tyngre

342
00:29:13,200 --> 00:29:16,700
träningssnack du pratade om hur du
från början i något sammanhang för

343
00:29:16,700 --> 00:29:23,100
att då liksom manuellt analysera 60
matcher tittade det måste ha varit Ja

344
00:29:23,100 --> 00:29:29,000
det kan man ju lugnt säga jag på den
innan GPS fanns då så använder vi

345
00:29:29,000 --> 00:29:34,500
oss av en semiautomatiskt system kan
man säga så att Men han filmade en

346
00:29:34,500 --> 00:29:40,500
enskild spelare under en hel match med
en kamera och sen fick man då i

347
00:29:40,500 --> 00:29:46,000
efterhand sitta och och räkna ut när
är det här är sprint i den

348
00:29:46,000 --> 00:29:52,700
hastigheten av hon stilla och sen
baklänges och så vidare så att de

349
00:29:52,700 --> 00:29:56,500
ska komma och lägga tid på att spela
in matchen och sen fick man lägga tid

350
00:29:56,500 --> 00:29:58,800
på att analysera en i efterhand också

351
00:29:59,400 --> 00:30:04,700
Det tog ganska mycket tid och
framförallt planering Logistik jag

352
00:30:04,700 --> 00:30:10,100
hade med mig brand 10 kameror och tio
personer då som filmade en spelare

353
00:30:10,100 --> 00:30:17,400
Herregud jag kan föreställa mig du
rädd för praktiskt genomfördes på

354
00:30:17,400 --> 00:30:22,400
det under hans verk alla fall brukar
säga det hade inte så mycket fritid

355
00:30:22,400 --> 00:30:27,200
samt Jag älskar dig göra det där
jobbet så att det var ju kul också

356
00:30:27,200 --> 00:30:32,400
att man fick mycket kontakter Och så
Men du jag kan jag inte undgå Ja det

357
00:30:32,400 --> 00:30:36,700
tror jag det här tredje podcasten
grader Jag pratar om inte men jag

358
00:30:36,700 --> 00:30:40,900
tänkte som Arsenal fem Då blev
faktiskt uppriktigt glad när de

359
00:30:40,900 --> 00:30:44,400
häromveckan avgjordes att de inte
behöver spela någon Europa Fotboll

360
00:30:44,400 --> 00:30:48,300
nästa säsong Jag tänker att det
innebär att det blir en vecka

361
00:30:48,300 --> 00:30:52,900
istället för tre som det varit idag
Jag tänker att den extra

362
00:30:52,900 --> 00:30:56,100
återhämtningen kommer vara bra och
att det kanske blir enklare för leta

363
00:30:56,100 --> 00:31:02,700
Sabo planera både lastning av dem just
nu återhämtning jag korrekt i min

364
00:31:02,700 --> 00:31:05,300
bedömning här Jag tänkte liksom Vad
är det du har lärt dig om

365
00:31:05,300 --> 00:31:10,300
träningsbelastning under din tid som
fystränare och forskare och balanserar

366
00:31:10,300 --> 00:31:14,200
man belastning om att den bästa
sättet att det är en bra fråga och

367
00:31:14,200 --> 00:31:18,700
jag tror för spelarna i Arsenals Är
det någon fördelaktigt att bara ha en

368
00:31:18,700 --> 00:31:24,900
match i veckan man hinner återhämta
sig man hinner eventuellt småskavanker

369
00:31:24,900 --> 00:31:29,800
och sådär för att förbereda sig
till nästa match annars och hur de har

370
00:31:29,800 --> 00:31:33,600
löst frågan är om de stora klubbarna
dig att de har en väldigt stor trupp

371
00:31:33,600 --> 00:31:40,500
med av varenda ett stort namn som har
haft de ekonomiska musklerna det en

372
00:31:40,500 --> 00:31:43,600
helt annan sport egentligen då kan man
rotera spela det på ett annat sätt

373
00:31:43,600 --> 00:31:48,500
som en mamma kan en kanske en allsvensk
klubb när man har bara antal spelare

374
00:31:48,500 --> 00:31:53,600
så att det är väldigt intressant
just det här med belastning och

375
00:31:53,600 --> 00:32:01,100
återhämtning och hur mycket man kan
fortsätta spelarna det är de pratar

376
00:32:01,100 --> 00:32:04,600
om den här andraligan som skulle
Starta i Europa och då Till och med

377
00:32:04,600 --> 00:32:08,300
spelarna ifrågasätter Hur ska våra
kroppar orkar här liksom Vi är bara

378
00:32:08,300 --> 00:32:14,400
människa är ändå så att det finns
det finns ju självklart en en balans

379
00:32:14,400 --> 00:32:19,900
där Och just med återhämtningen så
har min egna avhandling handlade just

380
00:32:19,900 --> 00:32:23,700
om det och hur hur
återhämtningsprocessen är nästa

381
00:32:23,700 --> 00:32:27,200
match och så men det som du tycker är
viktigast och som vi har jobbat i

382
00:32:27,200 --> 00:32:33,300
damlandslaget innan det att vi först
och främst fyller på med så

383
00:32:33,300 --> 00:32:38,200
kolhydrater och protein efter match att
man för att redan där började

384
00:32:38,200 --> 00:32:42,900
återhämta sig inför nästa uppdrag
vi fokuserar väldigt mycket på sämst

385
00:32:42,900 --> 00:32:48,300
på det antal timmar hur mycket
kvalitén av sömnen TV dig också är

386
00:32:48,300 --> 00:32:52,800
väldigt väldigt viktigt för
återhämtningen och sen när man har

387
00:32:52,800 --> 00:32:57,100
gjort dem här Basic grejen är så sen
fyllde vi på de är med riktig kost

388
00:32:57,100 --> 00:33:02,800
och så en ordentlig middag och så
efter det kan vi börja prata om lite

389
00:33:02,800 --> 00:33:09,600
så här andra saker som kanske är
populärt med is bad och så där de

390
00:33:09,600 --> 00:33:14,800
har vi sagt som ett nästa steg när
filten grundkraven så att säga kost

391
00:33:14,800 --> 00:33:22,400
och fem år sedan och det är det
viktigaste absolut att vätska och sen

392
00:33:22,400 --> 00:33:25,900
kan man göra någon ytterligare
behandling och så Men det finns vissa

393
00:33:25,900 --> 00:33:29,500
studier som visat isbad har jätte stor
effekt och vissa som visar att det inte

394
00:33:29,500 --> 00:33:34,700
är så stor effekt eller kan till och
med vara hemma om det så att det är

395
00:33:34,700 --> 00:33:38,600
just de har inte så stor Fokus men jag
vet att de andra länder så är det

396
00:33:38,600 --> 00:33:44,000
hög prioritering men det viktiga
liksom även för grunden det sedan ja

397
00:33:44,000 --> 00:33:51,400
De anser vi alla fall känns ju som att
fotboll är en ganska slitsamt idrotten

398
00:33:51,400 --> 00:33:55,400
då Jag tänker jag vet att jag kommer
om man vinner gjorde man pärlar det

399
00:33:55,400 --> 00:34:01,600
till Hockeyettan spela.in matcher NHL
grundserie fotboll 38 men bevisningen

400
00:34:01,600 --> 00:34:05,900
som vi spelade mot slutet av säsongen
och går sönder de blir slitna liksom

401
00:34:05,900 --> 00:34:13,400
det är energitransport kan man säga
ja Ja men absolut Det är högt och det

402
00:34:13,400 --> 00:34:19,200
är man igång med uppvärmning är så
kär i kring 120 minuter Kanske om man

403
00:34:19,200 --> 00:34:24,500
uppvärmning inkluderat där och så
det är en ganska lång hockeyspelarna

404
00:34:24,500 --> 00:34:28,600
spelar extremt mycket matcher men om
man tänker på deras effektiv speltid

405
00:34:28,600 --> 00:34:33,100
så är den helt annorlunda mot förra
fotbollsspelares Men det är klart det

406
00:34:33,100 --> 00:34:37,800
är intressant för att ungefär 50 %
av tiden Så spenderade en

407
00:34:37,800 --> 00:34:42,800
fotbollsspelare i låga farter eller
gång så man kan ju tycka Varför blir

408
00:34:42,800 --> 00:34:48,600
man så sliten men det är mycket
explosiv auktioner mycket stoppa upp

409
00:34:48,600 --> 00:34:55,600
hoppet osv som sliter på musklerna
eller belasta musklerna Men du jag

410
00:34:55,600 --> 00:35:00,200
tänkte liksom allt som du har studerat
du lärt dig ändå De har ju fotboll

411
00:35:00,200 --> 00:35:03,800
specifikt men Finns det någonting
liksom jag att lyssna kan det här

412
00:35:03,800 --> 00:35:07,900
Asså det här att vi ser i vår egen
träning behöver tänka är det liksom

413
00:35:07,900 --> 00:35:13,100
viktigt att få the basics rätt Jag
tänker du göra Ja jag tänkte jag som

414
00:35:13,100 --> 00:35:17,700
gillar att springa till springer fem
sex dagar i veckan då Ja men absolut

415
00:35:17,700 --> 00:35:21,600
Det beror ju också på vilken
intensitet man gör sin Idrott och vad

416
00:35:21,600 --> 00:35:25,200
man har för utgångsläge om man har
varit soffliggare och så börjar man

417
00:35:25,200 --> 00:35:28,700
springa fem dagar i veckan de Kan
någon komma lite småskador på det

418
00:35:28,700 --> 00:35:33,900
men det som det som jag tycker är
intressant som jag Han är där inne

419
00:35:33,900 --> 00:35:37,600
på det men Ja stämmer högintensiv
träning att man ska komma upp i puls

420
00:35:37,600 --> 00:35:43,500
och för att få lite intensitet i det
hela så det tycker jag är ganska

421
00:35:43,500 --> 00:35:50,300
intressant men och sen när det gäller
träning då Det är ju sådär lite

422
00:35:50,300 --> 00:35:56,100
grann Vad gör man direkt efter kan man
kan man ta någon sportdryck eller kan

423
00:35:56,100 --> 00:35:58,300
man få lite protein osv

424
00:35:59,300 --> 00:36:03,800
Sant att man vill kunna snabbt få
effekt av träningspasset man just har

425
00:36:03,800 --> 00:36:08,600
gjort Risken är jag man gör ett
träningspass och så gör man ingen

426
00:36:08,600 --> 00:36:12,000
återhämtning eller man äter inte
alls eller någonting då är risken

427
00:36:12,000 --> 00:36:17,200
att man att man förlorar effekten av
träningen det för att man slarvar med

428
00:36:17,200 --> 00:36:21,000
varandra så säga till den här
personen för att lära mig lite den

429
00:36:21,000 --> 00:36:25,400
hårda vägen att jag vet man när man
börjar springa att man kanske la 70 %

430
00:36:25,400 --> 00:36:29,300
av sina pass på en ganska hög
intensitet Nej jag tänkte att det är

431
00:36:29,300 --> 00:36:32,800
så det ska vara Det ska vara jobbigt
att springa Det här mejlet så att det

432
00:36:32,800 --> 00:36:37,900
inte riktigt så man ska fördela sin
man behöver träning Ja precis Ja det

433
00:36:37,900 --> 00:36:42,700
är ganska mycket många förespråkar
också att man behöver en hem distans

434
00:36:42,700 --> 00:36:48,100
distansträningen liksom att man får
in är väl lågintensiv träning sina

435
00:36:48,100 --> 00:36:54,400
pass så det kan vara bra att ha en
kombination av de att de gånger när

436
00:36:54,400 --> 00:36:58,000
man har ett högintensivt pass att man
har en noggrann med återhämtningen

437
00:36:58,000 --> 00:37:06,000
och vad man gör sova ett bra helt
enkelt Ja det lät först och sov sen

438
00:37:06,000 --> 00:37:14,900
men jag tänker du har jobbat som
fystränare under en lång tid på

439
00:37:14,900 --> 00:37:20,900
flera olika kontinenter kan du liksom
säga någonting om hur fysikens roll

440
00:37:20,900 --> 00:37:25,300
inom fotbollen har förändrats under
din Aktiv Träning mer eller mindre

441
00:37:25,300 --> 00:37:29,400
för just nu när du började vi hörs
liksom bara på ett annat sätt och kan

442
00:37:29,400 --> 00:37:34,300
man säga sen damfotbollsspelare fysik
annorlunda ut nu än för 20 år sedan

443
00:37:34,300 --> 00:37:39,800
jag absolut Det tycker det går lite i
vågor faktiskt det är som sagt när

444
00:37:39,800 --> 00:37:46,400
Umeå var som bäst de tränar oerhört
mycket både volym och intensitet sen

445
00:37:46,400 --> 00:37:52,300
sen kom en trend att man skulle träna
lite mindre pass men mer bättre

446
00:37:52,300 --> 00:37:58,800
kvalitet Nu är det lite träna att man
ska träna allt med bollen satt alfies

447
00:37:58,800 --> 00:38:03,800
träning inkluderas i
fotbollsträningen men de som har

448
00:38:03,800 --> 00:38:08,500
kanske sett störst effekt i
damfotbollen Det är väl introducering

449
00:38:08,500 --> 00:38:14,500
av styrketräning svenska dag börjar
med dig kring 2000 och den första

450
00:38:14,500 --> 00:38:19,000
effekten om såg var just där man
reducerar ska Den är framförallt men

451
00:38:19,000 --> 00:38:24,100
sen också att man får liksom en en
riktig atlet som fotboll så att man

452
00:38:24,100 --> 00:38:28,900
för att kunna vara proffs idag så
måste man ha en atletisk det sig att

453
00:38:28,900 --> 00:38:34,000
man måste vara lite allround tränad
för att förklara belastas att

454
00:38:34,000 --> 00:38:39,300
förklara av en hel så var det
innebär att styrketräningen är

455
00:38:39,300 --> 00:38:43,700
viktigt för damfotbollsspelare både
skadeförebyggande men även för att

456
00:38:43,700 --> 00:38:50,100
kunna bygga upp den här muskelmassa
man behöver lite senare på unga

457
00:38:50,100 --> 00:38:54,500
killar som får massa
testosterontillskott de som bygger

458
00:38:54,500 --> 00:38:58,700
muskler mycket snabbare att få en tjej
Kan du ta mycket längre tid att man

459
00:38:58,700 --> 00:39:04,200
har väl sett kanske Peak åldern för
tjejer och ringt 26 27 för en

460
00:39:04,200 --> 00:39:08,300
damfotbollsspelare så tar många år
att bygga upp den här muskelmassan som

461
00:39:08,300 --> 00:39:13,800
man behöver men är då Vad tränar
man för typer ifrån klassiskt

462
00:39:13,800 --> 00:39:21,900
tyngdlyftning eller att en del
fortfarande ganska klassiskt med

463
00:39:21,900 --> 00:39:26,500
olympiska lyft och gå in i gymmet och
jag träning men många börjar gå

464
00:39:26,500 --> 00:39:31,000
över att försöka göra fysträning
eller styrketräning mer funktionell

465
00:39:31,000 --> 00:39:36,400
säten rörelserna ska likna med det
man gör på en fotboll så många

466
00:39:36,400 --> 00:39:41,000
försöker att göra den typen av
träning på fotbollsplanen eller att

467
00:39:41,000 --> 00:39:47,200
man gör mer enbensövningar med så
att man liknar det som händer på fot

468
00:39:47,200 --> 00:39:52,300
så det är väl det som är så men
jag skulle tro att en kombination av de

469
00:39:52,300 --> 00:39:57,500
två eller mest vanligt Men är det så
dåligt idag så liksom att man har

470
00:39:57,500 --> 00:40:03,400
stenkoll på hur skilja sig åt från
spelare till spelare att hon behöver

471
00:40:03,400 --> 00:40:07,300
träna spänst Hon behöver träna
explosivitet är det liksom väldigt

472
00:40:07,300 --> 00:40:12,400
individualisera Det är också Det är
lite grann beroende på vilken grupp

473
00:40:12,400 --> 00:40:17,200
man tillhör men jag skulle säga att
på den högsta nivån internationella

474
00:40:17,200 --> 00:40:22,000
nivån så jobbar men absolut så att
det har man ju Ja men kanske i början

475
00:40:22,000 --> 00:40:25,300
av säsongen sedan över den här
individen för att kunna utvecklas

476
00:40:25,300 --> 00:40:29,700
ytterligare ett steg att förändra en
del kanske har konditionen eller har

477
00:40:29,700 --> 00:40:36,500
lite lättare för att ha bra kondition
uthållighet och att du kanske behöver

478
00:40:36,500 --> 00:40:40,800
jobba mer på att bygga upp en
muskelmassa men allt för en annan

479
00:40:40,800 --> 00:40:44,700
spelare kan det vara naturligt är
ganska mycket muskler men måste Hälla

480
00:40:44,700 --> 00:40:49,700
jobbar jag på uthållighets delen så
det tror jag Eller det är väldigt

481
00:40:49,700 --> 00:40:55,200
vanligt att man har ett individuellt
program och nu inom inom damfotbollen

482
00:40:55,200 --> 00:41:01,000
börjar prata så jättemycket och
menstruationscykeln ska man Jag ska man

483
00:41:01,000 --> 00:41:07,300
anpassa träningen utefter Vi kan ta
semester från cykeln man är en del

484
00:41:07,300 --> 00:41:14,800
studier visat Ja det ska man göra av
en delvis att det här Det har startats

485
00:41:14,800 --> 00:41:19,400
en hel del projekt i Sverige bland
annat med så kort som ska titta på

486
00:41:19,400 --> 00:41:23,500
den station cykel och hur det påverkar
prestationen och så vidare Det är

487
00:41:23,500 --> 00:41:29,400
jättespännande att ta del av er vet
men om det Ja absolut men är det

488
00:41:29,400 --> 00:41:32,100
också så jag måste bara fråga för
jag vet när jag spelade liksom Jag

489
00:41:32,100 --> 00:41:36,600
vill spela jazz kort fotboll liksom hon
sex nu var det väldigt traditionellt

490
00:41:36,600 --> 00:41:40,400
att man hade en försäsong på vintern
var ute och sprang och körde någon

491
00:41:40,400 --> 00:41:45,300
form av styrka liksom cirkelträning
ser liksom periodiseringen ut så

492
00:41:45,300 --> 00:41:51,200
också för att det är lite om
lagerdahl liksom eller Nej då så är

493
00:41:51,200 --> 00:41:55,800
de ju aktiva året runt egentligen De
kanske ha alltså om man pratar om

494
00:41:55,800 --> 00:42:00,400
Damallsvenskan är de kanske ha en
period på 10 dagar gilla helt Alltså

495
00:42:00,400 --> 00:42:04,600
sen kanske de ha semester på en månad
men under den tiden så har de

496
00:42:04,600 --> 00:42:09,100
individuella träningsprogram så att
det är ju väldigt det är liksom en

497
00:42:09,100 --> 00:42:15,200
året-runt sport tiden var får dom är
oftast får de ganska individuella

498
00:42:15,200 --> 00:42:19,700
träningsprogram alltså att de ska
utveckla lite mer kanske så kan de

499
00:42:19,700 --> 00:42:24,700
lägga tid på det jag tänker ett
annat om det som du har varit för jag

500
00:42:24,700 --> 00:42:29,400
var inne på det tidigare men som du
har jobbat med det är just kost du har

501
00:42:29,400 --> 00:42:32,500
till exempel med och drog igång ett
projekt tillsammans med oss och gå

502
00:42:32,500 --> 00:42:37,500
för att utbilda spela Acast Kan du
berätta om det försiktigt Ja absolut

503
00:42:37,500 --> 00:42:43,300
jag tycker just när vi pratar om
träningsbelastning och träning svar

504
00:42:43,300 --> 00:42:48,400
så vet man att om man inte stoppar i
sig rätt bränsle då kanske man

505
00:42:48,400 --> 00:42:52,300
förlorar effekten av det man just har
gjort för ute på fotbollsplanen så

506
00:42:52,300 --> 00:42:55,400
jag tyckte det var viktigt att vi hade
med den delen och gjorde den mer

507
00:42:55,400 --> 00:43:02,000
proffsig också så Jag kontaktade då
hade starkt samarbete med sukiyama3

508
00:43:02,000 --> 00:43:08,200
damfotbollen olympisk Idrott och de har
tillgång till idrottsnutritionist

509
00:43:08,200 --> 00:43:12,500
eller så att vi kan Jag kontaktade dem
och fick jobba med på det Linda

510
00:43:12,500 --> 00:43:18,200
Backman men även Stefan Pettersson
från Göteborg och det hade vi en del

511
00:43:18,200 --> 00:43:22,600
utbildningsspel annat Hur många
kalorier gör man av med på en

512
00:43:22,600 --> 00:43:26,800
träning vad är det man måste stoppa
i sig så att de fick liksom en

513
00:43:26,800 --> 00:43:31,000
förståelse för Hur ser det ut på
min tallrik inte med det här att jag

514
00:43:31,000 --> 00:43:37,900
vet du Jag slösade 2000 kalorier om ni
ska äta det med tallriken liksom så

515
00:43:37,900 --> 00:43:42,700
vi de fick till med väga maten det bra
vi hade någon tillfälle där de fick

516
00:43:42,700 --> 00:43:47,500
väga sina kolhydrater osv bara för
att de skulle få en förståelse för

517
00:43:47,500 --> 00:43:52,300
hur mycket som egentligen krävs ganska
mycket Det är ganska mycket att det

518
00:43:52,300 --> 00:43:56,200
är svårt att äta det vet jag
piassava när han slutade spela fotboll

519
00:43:56,200 --> 00:44:03,200
själv Vad är det senaste stoppa i sig
så himla mycket mat liksom att de är

520
00:44:03,200 --> 00:44:08,000
så trötta på pasta du vet de har
rätt i det så mycket så att de vill

521
00:44:08,000 --> 00:44:13,900
helst inte ser det att det var en annan
del Vad kostar hitta hitta intressanta

522
00:44:13,900 --> 00:44:18,700
matprodukter som som de kan trycka in
allt så gott att äta för det är

523
00:44:18,700 --> 00:44:23,000
inte bara att stoppa isen alla inte som
Gunde Svan är liksom vet att ni skulle

524
00:44:23,000 --> 00:44:27,200
utan man måste också ha den här
appetit en och tycker att det är gott

525
00:44:27,200 --> 00:44:34,100
ändå så så vi vi har jobbat mycket
med det att justera liksom Och kanske

526
00:44:34,100 --> 00:44:38,900
också lite grann När ska jag äta vad
man kanske inte Alltså vad ska man

527
00:44:38,900 --> 00:44:43,600
äta till frukost och vad ska man ta
till kvällsmål osv så att jag kan

528
00:44:43,600 --> 00:44:48,700
man stoppa i sig rätt saker vid rätt
tillfälle Jag tycker att jag gillar

529
00:44:48,700 --> 00:44:54,800
inte när man ha för kost hjälp och
så får man ha jättekonstigt recept

530
00:44:54,800 --> 00:44:58,700
som man aldrig hört talas om då
kommer aldrig göra det utan jag vill

531
00:44:58,700 --> 00:45:03,600
hellre justera liksom Okej Vad äter
dom idag Skulle vi kunna ta bort det

532
00:45:03,600 --> 00:45:07,800
här och lägga till det här eller
äta mer av dig och lite mindre av det

533
00:45:07,800 --> 00:45:14,800
liksom så att det blir som de har i
världen Det tycker jag är viktigt men

534
00:45:14,800 --> 00:45:18,100
kan ändå liksom säga något här
generellt om vilken typ av kort du har

535
00:45:18,100 --> 00:45:22,200
rekommenderat till spelarna hade varit
en ganska mycket kolhydrater sa du Ja

536
00:45:22,200 --> 00:45:28,300
det var ju ett tag där en trend att
man skulle skulle reducera

537
00:45:28,300 --> 00:45:33,800
kolhydratintaget att det passar bra om
man är soffliggare men det passar

538
00:45:33,800 --> 00:45:38,600
sämre om man ska dela på hög nivå
för att vi ska kunna ha den höga

539
00:45:38,600 --> 00:45:44,000
intensiteten så måste man ha
kolhydrater i kroppen så att därför

540
00:45:44,000 --> 00:45:48,000
att det är mina spelar ju bara Vanliga
medborgare som läser också vad som

541
00:45:48,000 --> 00:45:53,300
står i tidningarna och så så att vi
fick ju liksom jobba en del med trycka

542
00:45:53,300 --> 00:45:58,200
på att viktigt kolhydrater egentligen
är för att man ska kunna prestera som

543
00:45:58,200 --> 00:46:03,300
fotbollsspelare Så det har vi jobba
mycket mer Men framförallt tror jag

544
00:46:03,300 --> 00:46:07,500
det här med att det är det spelarna
köper inte allt utan De ville kanske

545
00:46:07,500 --> 00:46:13,800
inte bara stoppa stoppa i sig massa
hela tiden utan när vi då Kom in med

546
00:46:13,800 --> 00:46:17,000
det här konceptet att ja men vissa
måltider måste vara mycket

547
00:46:17,000 --> 00:46:21,100
kolhydrater till exempel direkt efter
en träning medans middagen kanske kan

548
00:46:21,100 --> 00:46:26,200
vara lite mer fokuserad på tiden och
sallad och sådär men just det här

549
00:46:26,200 --> 00:46:30,700
att de tyckte då kände något spel
än att det var mer rimligt att liksom

550
00:46:30,700 --> 00:46:35,300
okej Det kan jag köpa när de ser ut
på så sätt men att bara står massa

551
00:46:35,300 --> 00:46:40,800
kolhydrater i hela tiden De De sitter
de tog emot så jag tror jag så där

552
00:46:40,800 --> 00:46:45,300
så jag fick till en bra periodisering
på intaget tror Jag tror de

553
00:46:45,300 --> 00:46:50,000
uppskattade liksom anpassade som du sa
till dig också efter deras valda Ja

554
00:46:50,000 --> 00:46:56,500
men det är svårt Alltså den är det
svåraste fråga som kvinnlig idrott

555
00:46:56,500 --> 00:47:02,900
har rätt att förstå mängden mamma
äta och att det känns det tar emot

556
00:47:02,900 --> 00:47:07,300
för att man ska samtidigt har det här
kvinnliga kroppsidealen så att det är

557
00:47:07,300 --> 00:47:12,100
lite svårt för att det förstår jag
helt klart för att de tycker att det

558
00:47:12,100 --> 00:47:16,200
känns som att jag förstår inte varit
en utmaning själv kan ju säga att jag

559
00:47:16,200 --> 00:47:21,100
försöker leva efter devisen att
energi ut och energi in om jag sprungit

560
00:47:21,100 --> 00:47:25,100
ett långt löppass till exempel då
känner mig lite kassen och det blir

561
00:47:25,100 --> 00:47:30,100
ofta äter en pizza eller så tänker
mig att huvudsaken är liksom att jag

562
00:47:30,100 --> 00:47:33,700
får i mig den energin tänker jag
rätt då eller så att jag lever

563
00:47:33,700 --> 00:47:38,800
innanför självbedrägeri Det kan väl
man kan tycka det om det händer någon

564
00:47:38,800 --> 00:47:44,000
gång då Men om det blir standard att
att det är bara det så kanske du får

565
00:47:44,000 --> 00:47:49,100
för lite näringsämnen i första hand
eller Det är lite för hög Linda men

566
00:47:49,100 --> 00:47:55,100
i vissa vissa moment kan det vara bra
att det var så till exempel hos så

567
00:47:55,100 --> 00:48:00,100
kan det vara ganska utmanande att hela
tiden äta samma mat det som finns i

568
00:48:00,100 --> 00:48:05,300
os-byn även om det bra kvalitet så
där Det blir det finns alltid en

569
00:48:05,300 --> 00:48:09,100
McDonald's där man får man går bara
beställer man behöver inte betala

570
00:48:09,100 --> 00:48:14,800
eller någonting Nej så Slut resonera
ingen 2016 så så sa jag det spelarna

571
00:48:14,800 --> 00:48:21,400
att ta at McDonald's göra vad som
helst bara i maten för jag förstår

572
00:48:21,400 --> 00:48:26,300
också ibland när man får man se
samma kyckling samma du vet varje gång

573
00:48:26,300 --> 00:48:31,700
till mat till buffén det börjar ta
emot man kände sig inte så hungrig

574
00:48:31,700 --> 00:48:37,000
så sluta följa med som ledare så jag
får spela jätte tufft ibland och då

575
00:48:37,000 --> 00:48:41,800
kan somna meddela så att ja Men vi ta
en pizza eller Vi Vi tar en hamburgare

576
00:48:41,800 --> 00:48:46,100
bara för att för att de ska känna
att de blir mätta till vad ska man

577
00:48:46,100 --> 00:48:52,500
säga att jag är mätt och belåten
Inte mätt och äcklad av mat precis

578
00:48:52,500 --> 00:48:58,200
men du Jag tänker nu har vi lite grann
fått tagit del av din resa här att vi

579
00:48:58,200 --> 00:49:02,500
har fått höra Alvin kunskap att du
vågar jag nog påstå att alla fall

580
00:49:02,500 --> 00:49:05,800
att jag inte är ensam om att kanske
vill byta karriär väg att börja

581
00:49:05,800 --> 00:49:09,400
plugga med dig som lärare att du är
ju Du är lärare på tränarprogrammet

582
00:49:09,400 --> 00:49:13,400
att du ligger även bakom den
fristående kursen tränarskap med

583
00:49:13,400 --> 00:49:17,600
inriktning mot fotboll Kan du berätta
lite om de kurser som du håller på

584
00:49:17,600 --> 00:49:23,500
att inblandade i PH Nej men det är
jättekul att få vara här att dela

585
00:49:23,500 --> 00:49:27,600
med sig av erfarenheter för som
student själv så kände jag att ja

586
00:49:27,600 --> 00:49:31,300
men man lärde sig allting teoretiskt
Men man kanske inte fick en inblick Hur

587
00:49:31,300 --> 00:49:37,300
funkar det i praktiken så jag hoppas
att det är värdefullt att jag kan

588
00:49:37,300 --> 00:49:42,900
bidra med den Praktiska erfarenheten
just i tränarprogrammet så så så

589
00:49:42,900 --> 00:49:48,900
jag vill messa innan en kurs där vi
jobbar med träningsplanering kanske en

590
00:49:48,900 --> 00:49:52,900
årsplanering Hur kan man lägga upp
träningen På så sätt och sen även

591
00:49:52,900 --> 00:49:59,800
hålla en kurs som heter formtoppning
inför mästerskap så man pratar ju

592
00:49:59,800 --> 00:50:04,400
som kunna toppa formen till en viss
period där man vill vara som bäst

593
00:50:04,400 --> 00:50:09,500
när det gäller kursen tränarskap med
inriktning fotboll så är det ju en

594
00:50:09,500 --> 00:50:13,800
samarbets ett samarbete med Svenska
Fotbollförbundet och Stockholm

595
00:50:13,800 --> 00:50:20,700
Fotbollförbund där man mango och
läser vissa högskolepoäng som liknar

596
00:50:20,700 --> 00:50:25,700
kurser där vi har på GH att ha ett
delmoment där man läser då

597
00:50:25,700 --> 00:50:31,800
förbundets eget utbildningsmaterial
så att man kan läsa in dem att få de

598
00:50:31,800 --> 00:50:38,200
första tre stegen i deras utbildningar
som idag duktig du är fan Be så att

599
00:50:38,200 --> 00:50:43,800
då får man en kombination av
akademiska poäng blandat med Idrottens

600
00:50:43,800 --> 00:50:50,000
egen utbildningsstege att de ska vi det
har ju funnits på g h i över tio år

601
00:50:50,000 --> 00:50:57,400
och Studenterna som går kursen brukar
vara väldigt nöjda efteråt förstår

602
00:50:57,400 --> 00:51:01,600
så har praktiken men de har varit
väldigt duktig ändå men håller

603
00:51:01,600 --> 00:51:06,500
humöret uppe måste jag säga
Studenterna så så det är också det

604
00:51:06,500 --> 00:51:11,300
Jag tycker är spännande men det är
just att att akademin koppla samman med

605
00:51:11,300 --> 00:51:16,700
idrottsrörelsen och att kanske de som
söker Kursen är inte den typiska

606
00:51:16,700 --> 00:51:22,100
högskolestudent en utan det är dem
som är fotbollstränare som vill läsa

607
00:51:22,100 --> 00:51:28,000
sig till kunskap och så så det tycker
jag är väldigt värdefullt Du måste

608
00:51:28,000 --> 00:51:33,100
vara väldigt olika typer av studenter
då tänker också Ja men absolut Det

609
00:51:33,100 --> 00:51:37,800
är alltifrån någon som kanske har
träna varit coolt 20 år och vill

610
00:51:37,800 --> 00:51:42,800
lära sig mer till någon som just
kanske fortfarande spelar vi har flera

611
00:51:42,800 --> 00:51:47,700
aktiva spelare på den här kursen som
liksom fortfarande aktiva spelare men

612
00:51:47,700 --> 00:51:52,300
kanske så småningom tänker sig en
tränarkarriär framöver så det har

613
00:51:52,300 --> 00:51:56,200
varit väldigt och så har vi haft
någon student som kanske inte alls har

614
00:51:56,200 --> 00:52:00,700
varit coach utan den är det
fotbollsträning inte så många att

615
00:52:00,700 --> 00:52:05,300
jag skulle nästan läsa att de flesta
är någon typ av tränare kanske har

616
00:52:05,300 --> 00:52:12,800
sin pojke eller flicka i natt eller
alltså ungdomslag och så Det har

617
00:52:12,800 --> 00:52:16,900
varit väldigt stor spridning jag
Själv känner jag att jag ju stämmer

618
00:52:16,900 --> 00:52:20,100
träningsplanering och formtoppning
låter intressant Jag själv just lärt

619
00:52:20,100 --> 00:52:28,400
mig om det här med Makro cyklar och
microsit vem vet du jag tänker också

620
00:52:28,400 --> 00:52:32,600
att vi pratar du i början Du kan om
din väg in i svenska damlandslaget och

621
00:52:32,600 --> 00:52:37,400
Tror du att det finns något som Elvis
nuvarande eller framtida studenter på

622
00:52:37,400 --> 00:52:41,600
tränarprogrammet kan lära sig att din
resa finns Det liksom några tips om du

623
00:52:41,600 --> 00:52:44,700
kan skicka med till unga människor som
drömmer om att Ja men gå samma väg

624
00:52:44,700 --> 00:52:51,800
som dig Jag hårt arbete lönar sig
alltid kan man säga men också att

625
00:52:51,800 --> 00:52:56,700
vara ödmjuk och att vara intresserad
att träffa andra kolleger att lära

626
00:52:56,700 --> 00:53:03,000
sig av varandra Ja va skönt att
träffa idag som håller sommarkurser

627
00:53:03,000 --> 00:53:07,700
Premier League så en gemensam nämnare
att man är ganska ödmjuk på

628
00:53:07,700 --> 00:53:13,100
intresserad av att lära sig tror jag
riktigt men det är också mycket

629
00:53:13,100 --> 00:53:18,600
jobbar man hårt så får man oftast
bra kontakter och sen på den vägen

630
00:53:18,600 --> 00:53:22,100
är det liksom när det gäller också
liksom att våga ta kommer mycket

631
00:53:22,100 --> 00:53:27,000
kontakt precis och sen att om man får
förtroendet att man verkligen gör ett

632
00:53:27,000 --> 00:53:32,000
bra och gediget jobb så får man
chansen igen som att sitta manuellt

633
00:53:32,000 --> 00:53:39,200
analysera 60 fotbollsmatcher precis så
det men det är tacksam för med Marika

634
00:53:39,200 --> 00:53:45,500
för att hon är en sann ledare som hon
hon låser att en har väldigt stort

635
00:53:45,500 --> 00:53:49,600
eget ansvar men så förväntar oss
också att man levererar det man ska

636
00:53:49,600 --> 00:53:55,300
så att man får förtroendet Maja
jobbet och så levererar man skulle man

637
00:53:55,300 --> 00:53:58,500
vara så att det syns ganska tydligt
att man inte

638
00:53:58,800 --> 00:54:03,700
Så kommer man kanske inte får chansen
igen Är du liksom känner du att du

639
00:54:03,700 --> 00:54:08,000
har inspirerats och ledare som är rika
och Pia och liksom tagit med i saker i

640
00:54:08,000 --> 00:54:12,800
ni när du är lärare din lärarroll
för att säga Ja men absolut båda de

641
00:54:12,800 --> 00:54:18,600
stora förebilder och de har jobba
extremt hårt under alla de här åren

642
00:54:18,600 --> 00:54:24,300
har verkligen som jag sa kratta manegen
för övriga i branschen så att de Jag

643
00:54:24,300 --> 00:54:28,900
försöker lära mig av dem så mycket
som möjligt hej jag själv Jag är

644
00:54:28,900 --> 00:54:33,800
jätte peppar i alla fall jag lägger
jag tar i avslutningen här så jag kan

645
00:54:33,800 --> 00:54:38,800
nämna att man hittar du kurser på
gih.se det där kan man läsa mer om du

646
00:54:38,800 --> 00:54:43,200
Jag tänkte vi ska snart Börja runda
av men innan tänkte jag passa på att

647
00:54:43,200 --> 00:54:47,000
fråga dig om är det liksom ibland
ännu några spännande forskning och

648
00:54:47,000 --> 00:54:51,900
projekt just nu Finns det någonting du
kan berätta om vi har jag innehåller

649
00:54:51,900 --> 00:54:56,100
olika projekt och båda
samarbetspartner med Svenska

650
00:54:56,100 --> 00:55:01,600
Fotbollförbundet det ena handlar om
träningsbelastning och matchning för

651
00:55:01,600 --> 00:55:08,700
ungdomsspelare alltså svenska tjejer
som ingår i landslagets trupper som

652
00:55:08,700 --> 00:55:15,500
på är på hemmaplan och har precis
och och Filur träningsdagbok och så

653
00:55:15,500 --> 00:55:20,800
följer vi deras belastning och även
ska det för frekvens då för att se

654
00:55:20,800 --> 00:55:26,600
hur mycket volym tränaren på har
koppling till Hur mycket om de får en

655
00:55:26,600 --> 00:55:33,600
skada att de har tränat mitt fel lite
osv och det samarbetet har vi både med

656
00:55:33,600 --> 00:55:37,800
Svenska Fotbollförbundet även
Göteborgs universitet någon Fransson

657
00:55:37,800 --> 00:55:43,200
där och Tanja Nilsson Sveriges vara
tunebro som är operativt ansvarig för

658
00:55:43,200 --> 00:55:52,000
de alltså har kontakten med spelarna
gamla spelare tidigare spelare och sen

659
00:55:52,000 --> 00:55:57,400
så har vi ett annat projekt som
handlar om gåfotboll när härifrån

660
00:55:57,400 --> 00:56:03,200
till hår jag och Elin bak och
Göteborgs universitet är då Mats

661
00:56:03,200 --> 00:56:09,400
Börjesson och Stefan Lindberg vi har
tillsammans så ska vi utvärdera Den

662
00:56:09,400 --> 00:56:15,800
fysiska Aktiviteten fotboll och det
för seniorer så att den form som

663
00:56:15,800 --> 00:56:19,900
Svenska Fotbollförbundet håller på
att lansera starkt att få fler

664
00:56:19,900 --> 00:56:25,800
engagerade ju som är Seniorerna att
göra sen gå fotboll och en gemensam

665
00:56:25,800 --> 00:56:31,300
stund och väldigt socialt kul umgänge
liksom Men så vill jag också veta vad

666
00:56:31,300 --> 00:56:36,000
är den fysiska belastningen Kan Kan
någon som har högt blodtryck är det

667
00:56:36,000 --> 00:56:40,800
för träning eller så att det vi ska
göra att kartlägga hur det ser ut

668
00:56:40,800 --> 00:56:48,600
Helt Enkelt rent fysiologiskt Och
fysiskt på en belastning på Jag

669
00:56:48,600 --> 00:56:51,900
tänker att det är många som jag
menar man har en bakgrund inom

670
00:56:51,900 --> 00:56:55,700
fotbollen det vore ju fantastiskt men
kan jag få spela fotboll i den formen

671
00:56:55,700 --> 00:57:02,700
och så Ja de de inte så de tycker det
är jättekul verkligen vara där

672
00:57:02,700 --> 00:57:06,100
kommer även sådana som inte spelade
fotboll när ungarna men kommer ändå

673
00:57:06,100 --> 00:57:12,300
dit för då någonstans går idrotta
att röra på sig så du vet tyvärr

674
00:57:12,300 --> 00:57:17,000
har vi inte kunnat startade projektet
PGA Corona då eftersom att alla måste

675
00:57:17,000 --> 00:57:21,400
hålla sig hemma som är över en viss
ålder men nu får vi se kanske börja

676
00:57:21,400 --> 00:57:25,900
sig ljuset i tunneln här Ja Ja men det
tror jag att jag hoppas vi kvar men du

677
00:57:25,900 --> 00:57:29,600
avslutningsvis tänkte bara fråga när
vi släpper avsnittet då herrarnas

678
00:57:29,600 --> 00:57:34,500
fotbolls-vm i full gång kan du för
oss jag menar vi är många som aldrig

679
00:57:34,500 --> 00:57:38,400
uppleva hur det är att vara på ett
stort mästerskap Kan du berätta lite

680
00:57:38,400 --> 00:57:47,600
grann men det är Ja det är jätteskoj
när man inte längre gör det det är

681
00:57:47,600 --> 00:57:52,600
så häftigt För man man går in i en
bubbla med laget Det är bara det som

682
00:57:52,600 --> 00:57:56,400
gäller det man gör där och nu är
det som jag tycker är jättespännande

683
00:57:56,400 --> 00:57:58,400
med att vara i ett mästerskap

684
00:57:58,600 --> 00:58:02,000
Det hela tiden förändras
förutsättningarna förändras hela

685
00:58:02,000 --> 00:58:08,600
tiden Man måste ta snabba beslut man
kanske det är de som tycker det är

686
00:58:08,600 --> 00:58:14,000
häftigt om man får hela tiden och
vill man ju prestera så att det Oftast

687
00:58:14,000 --> 00:58:17,600
är att det man gör får man direkt
svar på om det var bra eller dåligt

688
00:58:17,600 --> 00:58:22,200
det inte som kanske andra processer som
ta flera år innan man vet om man

689
00:58:22,200 --> 00:58:27,100
gjorde något utan det är liksom det
är verkligen i hetluften när man är

690
00:58:27,100 --> 00:58:30,800
här och nu liksom det är väldigt
höga insatser känns det som också

691
00:58:30,800 --> 00:58:39,300
precis absolut att att vinna så nu fri
att förlora det tvärtom då det är

692
00:58:39,300 --> 00:58:43,400
tufft alltså men men då får man ju
lära sig av dig också gå vidare

693
00:58:43,400 --> 00:58:50,800
Vilket är då Alltså ditt Livs
viktigaste mästerskaps minne oj ja det

694
00:58:50,800 --> 00:58:56,600
är så många men självklart var det
är häftigt att vara i Kina på VM Det

695
00:58:56,600 --> 00:59:00,500
är för det vi vara hemma nationen det
var ju så fantastiskt mycket

696
00:59:00,500 --> 00:59:05,600
människor att folk som hejade på så
det var en helt annan kultur och så

697
00:59:05,600 --> 00:59:09,500
där Det är häftigt vi såg när vi
gick där i städerna i Kina så ser

698
00:59:09,500 --> 00:59:16,000
man en jättebra mat med Marika
Domanski Lyfors liksom de här små de

699
00:59:16,000 --> 00:59:21,100
här marknaden är så finns det är
så gick vi omkring och de var lika med

700
00:59:21,100 --> 00:59:26,000
olika med olika det var liksom en stor
stjärna där i Kina är ett av

701
00:59:26,000 --> 00:59:30,000
världens största länder så dålig
stämning men sen var det ju säkert

702
00:59:30,000 --> 00:59:36,000
speciellt när vi var hos första
gången med USA OS guld Men sen måste

703
00:59:36,000 --> 00:59:41,800
jag nog att framhäva OS 2016 så hade
vi kanske inte alla odds med oss och

704
00:59:41,800 --> 00:59:46,900
så gick vi hela vägen till final så
det var ju jätte häftigt och så kan

705
00:59:46,900 --> 00:59:52,900
jag få tillbaka vi prata om det sen
hade vi en på hemmaplan 2013 Och det

706
00:59:52,900 --> 00:59:56,700
var ju fint väder och det var alltså
det var så fantastiskt stämning här

707
00:59:56,700 --> 01:00:01,200
hemma i Sverige och vi hade Jag vill
vara på Friends Arena men Vi missade

708
01:00:01,200 --> 01:00:08,200
Tyskland är serien men det var en
fantastisk upplevelse för det var så

709
01:00:08,200 --> 01:00:16,400
underbart att se engagemang i Sverige
och fansen allihopa Vi får hålla

710
01:00:16,400 --> 01:00:20,100
tummarna för att liksom det svenska
folket fått uppleva liknande känslor

711
01:00:20,100 --> 01:00:26,500
nu somnade sent Ja det hoppas jag nu
verkar det som att förbli kan åka

712
01:00:26,500 --> 01:00:31,600
över till Sankt Petersburg så det ska
bli jättehäftigt att jag önskar

713
01:00:31,600 --> 01:00:38,700
verkligen Janne jag Co Lycka till med
roligt att se Ja men du Helena Stort

714
01:00:38,700 --> 01:00:42,100
tack för att jag varit med här ihop
och det var ett super roligt att höra

715
01:00:42,100 --> 01:00:52,400
på dig Tack detsamma trevlig sommar
också Du vill bara avsluta med att

716
01:00:52,400 --> 01:00:56,700
tacka Helena för hennes medverkan om
du vill läsa mer om hennes forskning

717
01:00:56,700 --> 01:01:01,600
eller söka någon av dem utbildning
undervisa då går bara in på g h.se

718
01:01:01,600 --> 01:01:06,100
hon har även medverkat i poddar som
Tyngre träningssnack på fotboll och

719
01:01:06,100 --> 01:01:09,700
dagens samhälle går bara in och
söker en podcast spelare så hittar du

720
01:01:09,700 --> 01:01:14,400
dem där avslutningsvis vill jag rikta
ett stort tack till dig som lyssnat om

721
01:01:14,400 --> 01:01:17,700
du vill höra mer av oss framöver får
du gärna prenumerera på podden i din

722
01:01:17,700 --> 01:01:22,100
podcast spelare kommer ihåg att sätta
betyg och tipsa dina vänner och det

723
01:01:22,100 --> 01:01:26,000
verkliga bilder på spridning på
podden ceremonierna följ oss på

724
01:01:26,000 --> 01:01:30,200
Instagram och Facebook också det heter
vickyofsweden nu tar vi ett litet

725
01:01:30,200 --> 01:01:34,800
sommaruppehåll och är tillbaka igen i
september har därför en riktigt fin

726
01:01:34,800 --> 01:01:37,500
sommar så hörs vi snart igen Hejdå