GIH-podden

Om löparskor, biomekanik och fusk med Toni Arndt

May 20, 2021 Gymnastik- och idrottshögskolan Season 1 Episode 2
GIH-podden
Om löparskor, biomekanik och fusk med Toni Arndt
Show Notes Transcript

I det andra avsnittet av GIH-podden gästas vi av GIH-forskaren Toni Arndt. Det blir ett spännande samtal om biomekanik, löparskor, teknisk doping och skador. Dessutom pratar vi om två kommande konferenser som Toni och GIH är med och arrangerar. 

I den första delen pratar vi om Tonis bakgrund och den biomekaniska forskning som bedrivits på GIH. Vi går även in på Tonis roll som president i International Society of Biomechanics (ISB), och pratar om de två kommande konferenserna Footwear Biomechanics Symposium och ISB 2021 som Toni och GIH är med och arrangerar under juli 2021. 

I den andra delen pratar vi om Tonis arbete med att vara med att ta fram ett testprotokoll åt World Athletics för de nya ”superskorna” med kolfiberplattor. Vi får även höra om Tonis syn på fusk och teknisk doping, och senare går vi in på olika löparskotrender under de senaste tio åren. Avslutningsvis berättar Toni om flera spännande studier som är på gång på GIH.

Läs mer och anmäl dig till ISB 2021: https://isb2021.com/
Läs mer och anmäl dig till Footwear Biomechanics Symposium: https://fbs2021.footwearbiomechanics.org/
Se Tonis öppna föreläsning på YouTube: https://youtu.be/tm5A6gxEGvs

Musik: Windy av Ikson

Denna transkribering har autogenererats med hjälp av Googles Speech-to-Text.

00:00:00,000 --> 00:00:14,700
Hej och välkommen till det andra
avsnittet av podden en podcast från

2
00:00:14,700 --> 00:00:18,700
Gymnastik och idrottshögskolan i
Stockholm jag som pratar heter Kalle

3
00:00:18,700 --> 00:00:22,600
och jobba som kommunikatör här på BH
tanken med den här på den att vi

4
00:00:22,600 --> 00:00:26,400
både jag och du som du ska få lära
oss massor av spännande saker om

5
00:00:26,400 --> 00:00:30,400
idrott och fysisk aktivitet och hälsa
till vår hjälp har vi till forskare

6
00:00:30,400 --> 00:00:34,800
och lärare från GIH simhall experter
inom sina olika områden i det här

7
00:00:34,800 --> 00:00:39,500
avsnittet kom vi att prata Tony en
forskare och Expert inom biomekanik och

8
00:00:39,500 --> 00:00:43,600
rörelselära Tony gick sin
grundutbildning på Nya Zeeland och

9
00:00:43,600 --> 00:00:48,900
diskutera det senare och nu får ni
ursäkta min tyska på Sport Mora i

10
00:00:48,900 --> 00:00:54,400
Kalmar med en avhandling om asymmetrisk
belastning i hälsenan idag en

11
00:00:54,400 --> 00:00:58,200
professor idrott med inriktning
rörelselära och ämnesområden som

12
00:00:58,200 --> 00:01:03,500
ansvarig för biomekkanik 2020
tilldelades Tony Sveriges

13
00:01:03,500 --> 00:01:08,000
centralförening för Idrottens
främjande stora vetenskapliga pris

14
00:01:08,000 --> 00:01:13,000
för sitt arbete med att sätta den
svenska idrottsförbundet forskningen

15
00:01:13,000 --> 00:01:17,100
på världskartan bland annat genom
flera internationellt uppmärksammade

16
00:01:17,100 --> 00:01:22,200
studier och två Keynote lectures på
The International Society of

17
00:01:22,200 --> 00:01:28,900
biomechanics in kongresser Tony även
sittande president i The International

18
00:01:28,900 --> 00:01:33,400
Society of by Mechanics we were and med
och arrangerar två stora

19
00:01:33,400 --> 00:01:37,700
internationella vetenskapliga
konferenser och hållas i Sverige under

20
00:01:37,700 --> 00:01:41,700
senare tid han dessutom uppmärksammas
flitigt i media för sitt arbete med

21
00:01:41,700 --> 00:01:45,400
att ta fram ett testprotokoll och
Internationella Friidrottsförbundet

22
00:01:45,400 --> 00:01:51,800
för de nya löparskorna med kolfiber
som har blivit bannad tycker att det

23
00:01:51,800 --> 00:01:54,700
ska bli väldigt spännande att prata
med Tony som du tycker väl sätter

24
00:01:54,700 --> 00:01:55,200
igång

25
00:01:59,400 --> 00:02:05,000
Så Hej Tony Välkommen till ihop och
den Hur är läget med dig då Hej Tack

26
00:02:05,000 --> 00:02:09,500
så mycket Ja det är jättebra Tack
Kul att höra kul att höra Jag tänkte

27
00:02:09,500 --> 00:02:13,300
att jag skulle börja med att berätta
att du faktiskt var en av anledningen

28
00:02:13,300 --> 00:02:17,600
till att jag sökte det här jobbet på
GH jag Läste en artikel i Svenska

29
00:02:17,600 --> 00:02:21,800
Dagbladet om en forskare på GIH som
uttalar sig om de nya löparskorna med

30
00:02:21,800 --> 00:02:27,000
kolfiber och hur de skulle
revolutionera världen som Ganska osund

31
00:02:27,000 --> 00:02:31,000
intresserad Hobby löpare minns att jag
tänkte fasen Tänk om man fick jobba

32
00:02:31,000 --> 00:02:35,900
med personer som forskar på så coola
saker dvs den förstår vad du var min

33
00:02:35,900 --> 00:02:38,600
snabbspola till nutid Sover du för
fullt på med att ta fram ett

34
00:02:38,600 --> 00:02:43,600
testprotokoll som ska bidra till att
reglera de här nya kolfiber skorna Hur

35
00:02:43,600 --> 00:02:49,500
hamnade du här egentligen men först
och främst väldigt kul att jag kanske

36
00:02:49,500 --> 00:02:55,200
lite igenom det jag gör att du är
jättetrevlig Hur hamnade jag här Ja

37
00:02:55,200 --> 00:03:02,800
jag är inte färdig färdig Men fick
en Pers i Stockholm på k i slutet av

38
00:03:02,800 --> 00:03:08,200
90-talet då var det väldigt länge
men sen jag vill jag vill göra det på

39
00:03:08,200 --> 00:03:13,500
ortopedkliniken inom biomekkanik en
senkommen professor här på BH som jag

40
00:03:13,500 --> 00:03:21,400
sökte Rock 2013 kommer hit innan
biomekkanik till Okej då Ja men kan du

41
00:03:21,400 --> 00:03:25,400
berätta då lite om den forskning det
du har blivit men också som har

42
00:03:25,400 --> 00:03:29,400
bedrivits på BH som liksom tagit dig
som gjort att du får vara med och till

43
00:03:29,400 --> 00:03:32,900
exempel bestämma om den här kolfiber
skorna Vad är det som ligger till

44
00:03:32,900 --> 00:03:38,500
grund för det här Ja den forskning
som hade trevligt folk i honom vid

45
00:03:38,500 --> 00:03:42,900
mekaniken Det är mycket tack vare
professor Torstensson som tyvärr inte

46
00:03:42,900 --> 00:03:47,300
med oss längre som får
internationellt känd för sin

47
00:03:47,300 --> 00:03:52,200
forskning men kanske inte lika mycket
på nedre extremiteterna på ben och

48
00:03:52,200 --> 00:03:56,200
fötter som som jag jobbade mycket med
min tyngdpunkt som jag har forskat på

49
00:03:56,200 --> 00:03:59,000
att även där med Karolinska
Institutet

50
00:03:59,300 --> 00:04:05,800
Att jag jobbar på fötterna och fotens
biomekanik och rörelse och krafter En

51
00:04:05,800 --> 00:04:11,100
belastning i hälsenan och det har jag
tagit med mig då hit till j.h. en

52
00:04:11,100 --> 00:04:16,400
jättestor skillnad jämfört med
europeisk idrott men det är samma fort

53
00:04:16,400 --> 00:04:20,500
som man tittar på så det fortfarande
är det jag ska åka in med inom foten

54
00:04:20,500 --> 00:04:24,600
och det är fortfarande samma hälsenan
tummen tittar på applicerat mycket mer

55
00:04:24,600 --> 00:04:30,600
till Idrott och tillämpad mot idrott
även om jag väldigt god forskningssed

56
00:04:30,600 --> 00:04:37,800
intresserad fortfarande och så att ja
det är lite av en Jag vill lämna se

57
00:04:37,800 --> 00:04:41,600
kopplingen och vikten aktionsforskning
mellan kopplade till någon som är

58
00:04:41,600 --> 00:04:44,500
tillämpad men man behöver ju
fortfarande att det är inte något som

59
00:04:44,500 --> 00:04:48,500
man ska försöka bli av med så man
kanske ibland att det är viktigt att

60
00:04:48,500 --> 00:04:53,800
vi har tillämpad forskning visar hur
man ska bedriva Idrott och hur man kan

61
00:04:53,800 --> 00:04:58,900
vinna guldmedaljer eller varför man
blir skadad men alltid det behövs mer

62
00:04:58,900 --> 00:05:04,400
forskning under det att de där lite
som jag tror jag som sagt inte titta

63
00:05:04,400 --> 00:05:10,200
på frågor som man ibland inte riktigt
har svar på varför gör du det Men

64
00:05:10,200 --> 00:05:15,000
intresserad och då vet du hur delar av
kroppen fungerar och det tycker jag på

65
00:05:15,000 --> 00:05:19,200
Men eftersom han är på g h så är
det väldigt enkelt att se den här

66
00:05:19,200 --> 00:05:25,100
kopplingen då kan man gå vidare och
jag cyklar forskning eller och som jag

67
00:05:25,100 --> 00:05:29,300
har varit inne på lite grann så är
det för att jag alltid under knät och

68
00:05:29,300 --> 00:05:36,800
inte för jag menar som Nedre
extremiteter betyder egentligen att

69
00:05:36,800 --> 00:05:45,400
delta med extremiteter men som sagt jag
hälsa innan foten och musklerna i

70
00:05:45,400 --> 00:05:51,500
benet som är lite mitt intresse att
jag har haft en ganska stor roll i en

71
00:05:51,500 --> 00:05:55,800
internationell Footway by Mechanics
kropp genom den här koppling med min

72
00:05:55,800 --> 00:06:00,000
egen forskning och den här cupen som
jobbar med skolan så jag också

73
00:06:00,000 --> 00:06:05,000
kontakt med World Athletics att det är
Internationella Friidrottsförbundet

74
00:06:05,000 --> 00:06:10,000
och då kom upp frågan om jag inte
kunde hjälpa till med några tester de

75
00:06:10,000 --> 00:06:15,400
vill göra för att kunna reglera nya
skorna men då tala om det här The

76
00:06:15,400 --> 00:06:20,100
International Society of Time can fix
that you do den sittande presidenten

77
00:06:20,100 --> 00:06:28,900
eller jag säger man presidenterna
svenskar det låter ju precis men jag

78
00:06:28,900 --> 00:06:33,300
får kolla tire Speed och och även om
jag vet ganska lite om biomekanik

79
00:06:33,300 --> 00:06:37,400
forskning i allmänhet och i så
förstår jag att det är jäkligt balt

80
00:06:37,400 --> 00:06:42,900
Kan du berätta lite mer om vad vi gör
och ditt arbete som president ja Gärna

81
00:06:42,900 --> 00:06:49,700
International Society på den har
funnits sedan slutet av 60-talet så

82
00:06:49,700 --> 00:06:56,000
är den enda stora internationella
Society inom mekaniken Det finns en

83
00:06:56,000 --> 00:06:59,100
kompress om jag stör men det utan att
säga till dig bara

84
00:06:59,400 --> 00:07:06,100
Vart fjärde år medans i en grupp som
också utom en stor kompressor med

85
00:07:06,100 --> 00:07:13,800
väldigt viktigt för kroppen försöka
främja unga inom ekonomi developing

86
00:07:13,800 --> 00:07:18,300
countries till exempel och studenter
att ordna andra möjligheter för jag

87
00:07:18,300 --> 00:07:23,400
tror jag blir mekaniken Saker du kan
så som träffas en gång på oss en

88
00:07:23,400 --> 00:07:32,600
stor konferens om vartannat år och
sedan de här tiden exakt han som att

89
00:07:32,600 --> 00:07:37,400
det finns Volvo 740 nöd och
presidentens medlemmar att det var

90
00:07:37,400 --> 00:07:41,300
väldigt häftigt att vi var
naturligtvis som är president för

91
00:07:41,300 --> 00:07:46,700
snart två år sedan så tills att man
är det slut får man bara sitta en

92
00:07:46,700 --> 00:07:51,600
gång så bra frågar Det är ingen som
har stått i fler än en gång och det

93
00:07:51,600 --> 00:07:57,300
kan ju också att jag egentligen sex
år i tvåan president elect så när

94
00:07:57,300 --> 00:07:58,300
man pratar in på

95
00:07:59,400 --> 00:08:03,100
Så om man skulle väljas igen så är
det 6 av till att det är ganska mycket

96
00:08:03,100 --> 00:08:09,700
vad heter det sen är det som du har
även hållit två så kallade Keynote

97
00:08:09,700 --> 00:08:15,700
lectures på The International Society
of biomechanics in sports I fbi:s

98
00:08:15,700 --> 00:08:20,800
kongresser vilket jag förstår på ren
svenska betyder att du verkligen vara

99
00:08:20,800 --> 00:08:25,500
med oss att GH svenska och satt GH
hittat spelmekanik på världskartan

100
00:08:25,500 --> 00:08:30,500
med för det första skiljer sig i ett
PS4 USB och sen kan du berätta lite

101
00:08:30,500 --> 00:08:36,400
för mig Lyssna om sammanhanget så att
du förstår precis Hur stort är jag i

102
00:08:36,400 --> 00:08:45,400
spis nyare kort och den uppstår är
för att man vill koncentrera sig med

103
00:08:45,400 --> 00:08:51,800
rent på idrott be had lite inriktning
mot Idrott och hur man Basement design

104
00:08:51,800 --> 00:08:56,800
som det kallas för att det kan vara

105
00:08:59,400 --> 00:09:04,100
Hur mycket som helst ha i spelet ville
du ha koncentrera sig bara på

106
00:09:04,100 --> 00:09:08,500
människan och Irak och då är det
inte är så kär i pannikin Sports

107
00:09:08,500 --> 00:09:14,400
trodde den här står den här i som
skillnad till i Speed and Congress

108
00:09:14,400 --> 00:09:21,200
varje år i best compression tester med
två fingrar extra den första handlade

109
00:09:21,200 --> 00:09:28,100
då min arbete med belastning i som by
Köln det funkar inte att läsa in och

110
00:09:28,100 --> 00:09:34,400
sen hade jag en om minimalistiska skor
och barfotalöpning och Vilka effekter

111
00:09:34,400 --> 00:09:39,400
det här på kroppen och belastningar
vad sa Vad är alla kvinnor i Sverige

112
00:09:39,400 --> 00:09:45,100
alltid en stor ära men just nu blev
jag kär cyklar för att få lägre

113
00:09:45,100 --> 00:09:50,100
vill göra på grejer så jag tänkte
att vi ska komma tillbaka till dig med

114
00:09:50,100 --> 00:09:54,800
minimalistiska skor lite senare men då
portalen är ju Sofias kongress då

115
00:09:54,800 --> 00:10:00,500
juli står GH tillsammans med
Göteborgs universitet värd för ISB

116
00:10:00,500 --> 00:10:05,500
Footwear biomechanics Symposium en stor
internationell vetenskaplig konferens

117
00:10:05,500 --> 00:10:10,600
om löparskor som du är ansvarig för
att senare juli står det H tillsammans

118
00:10:10,600 --> 00:10:17,400
med KTH i värd för en internationell
Seaside bike Mechanics alltså i s b d

119
00:10:17,400 --> 00:10:24,200
s kongress i sp21g avslutar då hela
Konferensen med president election att

120
00:10:24,200 --> 00:10:28,000
båda de här stora internationella
Konferensen hålls i Sverige Det måste

121
00:10:28,000 --> 00:10:31,300
verkligen var anmärkningsvärt jag
misstänker också att du har ett

122
00:10:31,300 --> 00:10:34,800
finger med i spelet Jag tänkte kan du
berätta lite om arbetet med att få

123
00:10:34,800 --> 00:10:40,200
till det här Jag tänkte lite
baklänges det visst det där som du

124
00:10:40,200 --> 00:10:43,800
nämnde med presidentvalet så tycker
jag alltid bara så häftigt när man

125
00:10:43,800 --> 00:10:47,000
har varit på tidigare kongress och
lyssna på den för att få president

126
00:10:47,000 --> 00:10:52,700
verkligen ta ut svängarna och Per om
man vill ha roligt Och då tänkte jag

127
00:10:52,700 --> 00:10:58,400
tänk om man hade den och det var på
hemmaplan i Stockholm och då till de

128
00:10:58,400 --> 00:11:03,100
hör att jag när jag söker på i
spisen det ska vi inte här kompressen

129
00:11:03,100 --> 00:11:06,500
i Stockholm någon gång Och då
tänkte de här ju perfekt känns att

130
00:11:06,500 --> 00:11:10,800
då skulle man kunna här skylten för
läxor på hemmaplan så vi sökte att

131
00:11:10,800 --> 00:11:15,000
det är det var mitt initiativ men Jag
kontaktade korg och får tillbaka för

132
00:11:15,000 --> 00:11:19,600
det bra att ha lite större och
starkare lärosäten som jag med och

133
00:11:19,600 --> 00:11:27,700
då var det 2018 som vi skickar Din
order är ganska tuff konkurrens och

134
00:11:27,700 --> 00:11:32,300
arbete som en mört igenom det och jag
tror jag vet inte riktigt men jag tror

135
00:11:32,300 --> 00:11:37,500
det var 68 slag som söker olika
städer och till slut så blev det en

136
00:11:37,500 --> 00:11:42,700
liten kort Det var så roligt Korea
Lyon i Frankrike och Stockholm då som

137
00:11:42,700 --> 00:11:48,900
var finally som man vill så och då
fick vi åka till Dublin de hade sin

138
00:11:48,900 --> 00:11:53,700
execute come from method att presentera
på bild och då Gå ut från rummet

139
00:11:53,700 --> 00:11:58,600
var det var jättespännande lite som
oss med rösten till Niklas eller inte

140
00:11:58,600 --> 00:12:05,300
vet jag inte men och då kan de hade
fått det Så som 2018 fick vi redan

141
00:12:05,300 --> 00:12:10,500
är nu 2021 ska vi ha det var
jättespännande jättekul att dö av

142
00:12:10,500 --> 00:12:17,200
den slog foto på Chromecast eller
symposiet Den tillhör den här Den är

143
00:12:17,200 --> 00:12:21,600
alltid rätt satellit möte som vi
kallar det för så vi försöka hitta

144
00:12:21,600 --> 00:12:25,600
någon annan som är i närheten av
alla som går på en kan gå på den

145
00:12:25,600 --> 00:12:30,100
andra också så det är det var lite
Det var ganska naturligt att det blev i

146
00:12:30,100 --> 00:12:35,800
Sverige och en kollega i Göteborg
Stefan Klaus som ordnat det flera

147
00:12:35,800 --> 00:12:39,300
gånger Det har jag också att det
kändes ganska naturligt att vi vi

148
00:12:39,300 --> 00:12:44,700
kollade Stockholm Göteborg Göteborg
billiga helt enkelt så till slut så

149
00:12:44,700 --> 00:12:50,100
så hamnade den där och det blir
Stefan och håller på att organisera

150
00:12:50,100 --> 00:12:53,900
sådana saker så den kommer vara
några dagar i Göteborg och sen är

151
00:12:53,900 --> 00:12:58,700
det fem dagar i Stockholm direkt efter
den med I speak kongressen i juli men

152
00:12:58,700 --> 00:13:03,500
jag Vadå att pandemin ha ändrat
förutsättningarna lite grann för den

153
00:13:03,500 --> 00:13:08,600
här evenemangen har hur har ni fått
ställa om Jag är självklart det att

154
00:13:08,600 --> 00:13:13,200
det först och främst naturligtvis
ännu för jag hade hoppats på alla

155
00:13:13,200 --> 00:13:17,900
kollegor kompisar och bekanta som man
har träffat många gånger på olika

156
00:13:17,900 --> 00:13:25,300
kompressor till Stockholm visa upp de
har visat Stockholm så det var för

157
00:13:25,300 --> 00:13:31,100
några månader sedan vi faktiskt
ganska lång tid har vi möjlighet att

158
00:13:31,100 --> 00:13:38,400
vänta med beslutet för vi hade
väldigt bra tag med med vänner som

159
00:13:38,400 --> 00:13:42,800
vill ha att vi kunde vänta så länge
innan vi behöver betala men sen var

160
00:13:42,800 --> 00:13:47,900
det självklart att de behövde ställa
in den fysiska Konferensen ställa om

161
00:13:47,900 --> 00:13:52,600
till digitalt så nu är jag på den i
Göteborg Footway mötet och icepeak

162
00:13:52,600 --> 00:13:56,700
kongressen helt digitala vad det
betyder naturligtvis jättemycket hela

163
00:13:56,700 --> 00:13:58,500
bordet som behöver göras om

164
00:13:59,200 --> 00:14:02,700
Det är ingen som reser hit
salladsbaren så Vad måste man tänka

165
00:14:02,700 --> 00:14:07,500
om det är bara digitala möjligheter
som de får ni att visa upp sig så det

166
00:14:07,500 --> 00:14:13,800
har varit väldigt mycket nytt de
senaste månaderna i princip bygga upp

167
00:14:13,800 --> 00:14:18,200
det hela och jag antar att det hade jag
förstår ju att jag kan tänka mig att

168
00:14:18,200 --> 00:14:23,000
det är en viss skillnad att hålla en
president framför en publik på ett

169
00:14:23,000 --> 00:14:31,600
kontrakt som gjorde att sitta framför
en skärm antar att det blir Ja men vi

170
00:14:31,600 --> 00:14:36,000
tänker så här Det här första
gången någonsin som den som finns

171
00:14:36,000 --> 00:14:42,200
Digital att vi gör en hur bra som
helst hoppningsvis får vi 2.000

172
00:14:42,200 --> 00:14:46,600
personer som anmäler sig Vi har fått
in nästan 1000 abstract vetenskapliga

173
00:14:46,600 --> 00:14:49,900
abstracts att det viktigaste är
naturligtvis att du inte vetenskapliga

174
00:14:49,900 --> 00:14:54,300
grunden är väldigt bra att det finns
bra förutsättningar för det nu så

175
00:14:54,300 --> 00:15:00,600
vi tänker typ den här bli fantastiskt
kul att gå på och det är klart denna

176
00:15:00,600 --> 00:15:07,400
känsla att stå framför 1500 personer
håller den här studien av men vi

177
00:15:07,400 --> 00:15:14,100
jobbar på det och jag vill få
meddelande till alla att göra snyggt

178
00:15:14,100 --> 00:15:17,600
ändå Det finns ju bra digitala
möjlighet att vi har lärt oss hur

179
00:15:17,600 --> 00:15:21,000
mycket som helst det senaste året så
jag vill också jobba tillsammans med

180
00:15:21,000 --> 00:15:26,300
en Production Company jag kanske Nova i
Lund har jag för animeringar som gör

181
00:15:26,300 --> 00:15:30,800
en spännande att så att jag har
kanske fått en liten spark i rumpan

182
00:15:30,800 --> 00:15:34,700
att du gör en bättre än jag hade
tänkt nyliga det ändå varit med i

183
00:15:34,700 --> 00:15:38,900
flera nu tänker man den här måste
vara bra att folk vill lyssna på den

184
00:15:38,900 --> 00:15:42,800
man kan jag få tänker jag menar jag
kan bara utgå från mig själv Jag har

185
00:15:42,800 --> 00:15:46,600
faktiskt tagit del av ganska mycket
saker det här året som jag är nog

186
00:15:46,600 --> 00:15:50,100
inte hade om det varit ett vanligt år
med saker och ting på plats Och så

187
00:15:50,100 --> 00:15:53,600
det kan ju också vara öppnar upp att
tillgängliggöra det för fler också

188
00:15:53,600 --> 00:16:00,600
Ja exempel av det jag att vi ganska
sena ut med att öppna Textra men de

189
00:16:00,600 --> 00:16:05,500
som vi jobbar med de två snälla kan
fråga när de har sagt att det gör

190
00:16:05,500 --> 00:16:09,700
inte så mycket nu så man kan anmäla
sig väldigt spontan tar en vecka innan

191
00:16:09,700 --> 00:16:14,000
för man behöver inte bokat hotell
Estland så de öppnar ändå att det

192
00:16:14,000 --> 00:16:21,100
kan bli vi hade aldrig haft 2002 vid
fysisk då räknar vi med 3500 kanske

193
00:16:21,100 --> 00:16:26,400
men nu vi vet inte än så länge Hur
många som anmäler sig men vi hoppas

194
00:16:26,400 --> 00:16:32,000
på honom 2000 och frågade om det blir
så här framöver också att alla

195
00:16:32,000 --> 00:16:37,200
kompressor kan här Digital anmälan
också för att öppna för de som inte

196
00:16:37,200 --> 00:16:40,200
har råd eller inte får resa men vet
inte hur det blir men pandemin

197
00:16:40,200 --> 00:16:46,800
framöver det blir lite lockande
överallt fortfarande så det är det

198
00:16:46,800 --> 00:16:58,000
för mycket med deltagande men tar
annat sätt också titta på köket

199
00:16:59,100 --> 00:17:02,900
När stänger man av Ok kom tillbaks
Och annars får man ha verkar gå in

200
00:17:02,900 --> 00:17:07,600
på Telenor på den nya hela veckan Och
nu är en annan sak så glad så jag

201
00:17:07,600 --> 00:17:11,100
hoppas att det öppnas upp snart igen
för sina kongresser men sig och

202
00:17:11,100 --> 00:17:15,900
digitaliseringen jag tänkte om vi
skulle börja med att prata lite grann

203
00:17:15,900 --> 00:17:20,800
om Footwear biomechanics imposing
Symposium så jag förstått det som

204
00:17:20,800 --> 00:17:24,400
att ni får till ett ganska
stjärnspäckat var intressant Kan du

205
00:17:24,400 --> 00:17:28,100
berätta lite mer om just den
Konferensen om själva programmet Ja

206
00:17:28,100 --> 00:17:33,300
lite kan även där har vi fått in bra
med dig strax så det blir bra på kan

207
00:17:33,300 --> 00:17:39,200
vetenskaplig också den är den är
mindre så vi hoppas jag inte på 200

208
00:17:39,200 --> 00:17:43,300
istället för två tusen människor
på den Men det som jag särskilt då

209
00:17:43,300 --> 00:17:46,800
Lite jag att eller senare en mänsklig
påverkan

210
00:17:47,600 --> 00:17:53,200
Väldigt speciellt i nära samarbete
med företagen som vi har Adidas Nike i

211
00:17:53,200 --> 00:18:02,800
pressen så vi har hållit transparent
dialogrutan hela tiden med forskning

212
00:18:02,800 --> 00:18:08,500
och det som de gör och samtidigt med
mitt arbete med World Athletics som vi

213
00:18:08,500 --> 00:18:15,000
kanske kommer tillbaks till sen fick
jag kontakt med med de göra just nu

214
00:18:15,000 --> 00:18:21,800
och inkluderas president just nu måste
jag tänkte jag Men vänta nu kan inte

215
00:18:21,800 --> 00:18:27,100
koppla ihop det här är lite fräck
på vad jag ska inte Sebastian kvinnor

216
00:18:27,100 --> 00:18:32,200
klättra och det tackade han Ja till Nu
blir det tyvärr eller allting blir

217
00:18:32,200 --> 00:18:37,400
lite Men han kan inte göra en live
digitalt för han kommer vara i Tokyo

218
00:18:37,400 --> 00:18:41,700
på mest då har inte möjlighet att
han men han kommer hem så vi får en

219
00:18:41,700 --> 00:18:46,300
kvinna fläkt för förbättring för
oss en har jag ordnat en round table

220
00:18:46,300 --> 00:18:51,000
the beach där Vi får nog Industri
medlemmar tillsammans med

221
00:18:51,000 --> 00:18:58,700
internationella situationen och sen Jag
har en annan forskare som sitter på

222
00:18:58,700 --> 00:19:03,200
och gå igenom några lite
kontroversiella frågor där det kanske

223
00:19:03,200 --> 00:19:08,800
går under helt andra synpunkter om
företagen och sen forskare komma in

224
00:19:08,800 --> 00:19:12,400
med dina synpunkter och sina resultat
och så tanken är väldigt

225
00:19:12,400 --> 00:19:19,000
stimulerande och kanske kontroversiellt
och vi hade möte med att det går att

226
00:19:19,000 --> 00:19:23,200
vi skulle kunna göra med möjliga Men
tanken är att det här ska ju på mig

227
00:19:23,200 --> 00:19:31,900
också så det kommer vara väldigt
spännande första dagen också Och sen

228
00:19:31,900 --> 00:19:36,400
har vi som alltid väldigt duktiga
kvinnor att det ska hända men just den

229
00:19:36,400 --> 00:19:40,100
här roundtable den på Back in black
people det låter som någonting som

230
00:19:40,100 --> 00:19:43,600
jag skulle vilja poppa popcorn till att
titta på faktiskt Ja men det är

231
00:19:43,600 --> 00:19:47,300
meningen med mig

232
00:19:47,600 --> 00:19:52,300
De ska vara med och filma själva round
table inte ja eller bara

233
00:19:52,300 --> 00:19:55,500
presskonferenser så att det lutar åt
det senare att det blir en

234
00:19:55,500 --> 00:20:01,600
presskonferens i samband med den Men
sen har vi alltså den stora kongressen

235
00:20:01,600 --> 00:20:06,700
då som är i sp21 det du som sagt att
avsluta hela kalaset med president

236
00:20:06,700 --> 00:20:11,000
lecture Jag tänkte först för det
första Hur känns det vi var inne på

237
00:20:11,000 --> 00:20:16,700
det förut men har du en idé du kommer
prata om och så där Ja Ja absolut Det

238
00:20:16,700 --> 00:20:24,100
har jag inte gjort på flera år inte
jättekonstigt men det som jag inte

239
00:20:24,100 --> 00:20:31,600
vill göra som jag tycker här blivit
lite tråkigt Jag är president pratar

240
00:20:31,600 --> 00:20:36,800
om sin karriär och tacka väldigt
många personer något genom vilken

241
00:20:36,800 --> 00:20:40,600
forskning de här med VM och
kollaboration och kanske internet med

242
00:20:40,600 --> 00:20:45,300
betydelse och så jag tycker du om det
skulle man kunna göra men det kan jag

243
00:20:45,300 --> 00:20:49,100
slänger på en halvtimme känns det
som en sån föreläsning Vad är

244
00:20:49,100 --> 00:20:54,700
kanske intressant för personer har
inte riktigt för mig så jag tänker

245
00:20:54,700 --> 00:21:05,000
försöka komma in med med en
inspirationsföreläsning som visar

246
00:21:05,000 --> 00:21:12,100
för yngre forskare hur man kan komma
vidare inspirationen från och med i

247
00:21:12,100 --> 00:21:19,200
år kan jag tänkte använda den och
sedan är det Naturligtvis det här med

248
00:21:19,200 --> 00:21:26,300
pandemin som man får leva på men just
nu lutar mot att prata i den ingenting

249
00:21:26,300 --> 00:21:33,100
om den att jag tycker också om att den
prata så mycket ändå alla vet om det

250
00:21:33,100 --> 00:21:37,800
är samma sak Om jag börjar prata om
det så jag tänkte egentligen att att

251
00:21:37,800 --> 00:21:41,700
det är den kan stå beslut att inte
prata om den jag vill jag vill titta

252
00:21:41,700 --> 00:21:47,200
fram och titta positivt och hur kan vi
göra så att det blir verkligen

253
00:21:47,200 --> 00:21:53,000
någonting Jag hoppas det inte lät
nästan lika jobbigt som man ska

254
00:21:53,000 --> 00:22:00,400
sommarpratare i Sverige Ja men hur
skiljer sig i speedway 21 från Footway

255
00:22:00,400 --> 00:22:03,800
by Mechanics imposing Hur ser
programmet ut det här Var kommer Var

256
00:22:03,800 --> 00:22:13,800
kommer honom Ja jag tänkte det står
för den är mycket större vi har sju

257
00:22:13,800 --> 00:22:18,400
Paradise känns hela tiden med alla
presentationer med den fortfarande kan

258
00:22:18,400 --> 00:22:24,400
fixa ett och sen har vi jättestora
Awards det finns några föreläsningar

259
00:22:24,400 --> 00:22:30,800
som är redan pristagare som får de
här föreläsningar som pris som är

260
00:22:30,800 --> 00:22:39,900
väldigt där de största som finns i
Mekanik och sen är det själva ämnet

261
00:22:39,900 --> 00:22:45,300
mycket mycket bredare som jag nämnde i
början bilmekaniker kan bara säga

262
00:22:45,300 --> 00:22:52,300
blodkärl är det absolut inte bara
fötter det kan vara hjälma du kunna

263
00:22:52,300 --> 00:22:56,300
hur mycket som helst och det är
nästan Problemet är principium

264
00:22:56,300 --> 00:23:06,800
mekaniken alla dessa delar är med i
isbn10 Vad hände i olycka BM Zelda

265
00:23:06,800 --> 00:23:12,100
när man belastar dem hälsade på på
själva ämnet medans jag är ganska

266
00:23:12,100 --> 00:23:17,400
smal så fort vi möter henne gång
för det är så att jag kan inte göra

267
00:23:17,400 --> 00:23:23,400
det verkligen väldigt väldigt trött
och att alltid att behandlas på den

268
00:23:23,400 --> 00:23:28,100
här kompressen så det är mycket
större spektrum av forskare som deltar

269
00:23:28,100 --> 00:23:34,700
i den men de är inte som att det
kommer garanterat fördelat som man

270
00:23:34,700 --> 00:23:39,500
vill lyssna och titta på absolut det
tror jag det är det nästan det är

271
00:23:39,500 --> 00:23:42,800
mycket som sagt nästan typ som helst
för att vi kommer inte acceptera alla

272
00:23:42,800 --> 00:23:49,100
men väldigt många kommer att
presentera presentations också men det

273
00:23:49,100 --> 00:23:54,500
Det finns säkert där för alla som
är konstanta kanske de här kvinnorna

274
00:23:54,500 --> 00:23:59,900
och de pristagare i Lexus som som man
kan titta på först för det är de

275
00:23:59,900 --> 00:24:03,700
största bästa i världen som har
fått dem För det är väldigt

276
00:24:03,700 --> 00:24:08,400
spännande men det är alltid någon
som är nästan missa någon forskare

277
00:24:08,400 --> 00:24:12,700
som man kan pärla som har gjort en
fantastisk studie som man måste

278
00:24:12,700 --> 00:24:17,300
verkligen läsa igenom alla titta och
se vad som är intressant men jag

279
00:24:17,300 --> 00:24:22,600
tycker att det var för dem på ghmk
till hkif jättemycket som är det som

280
00:24:22,600 --> 00:24:27,500
kan vara intressant att vi har skickat
ut till Swedish Society Panic som hela

281
00:24:27,500 --> 00:24:31,400
tiden ut och jag tror och hoppas på
att det blir väldigt stort deltagande

282
00:24:31,400 --> 00:24:37,100
från Sverige Jag äter science fiction
fan som det är en del av robotek stora

283
00:24:37,100 --> 00:24:41,900
det kanske kan vara nånting för mig
faktiskt lite intressant att vi har

284
00:24:41,900 --> 00:24:49,100
faktiskt en ex-president kollega som
har fått en kattunge Hård för han

285
00:24:49,100 --> 00:24:53,300
gör det det här jobbet med
rörelseanalys för Lord of the Rings

286
00:24:53,300 --> 00:25:04,000
the Caribbean Woods dan innan tror jag
För tekniska bedrifter och han tycker

287
00:25:04,000 --> 00:25:10,200
du på en liten stund Så det är lite
häftigt för det här kunde massera

288
00:25:10,200 --> 00:25:15,600
dig ju en metod som används både för
galen men även i spelindustrin of

289
00:25:15,600 --> 00:25:20,100
science fiction Alltså den lite lite
kul lite passande Det känns som att

290
00:25:20,100 --> 00:25:24,800
min min take away biomekkanik väldigt
mycket coolare än vad man tänker jag

291
00:25:24,800 --> 00:25:29,200
prata men jag tänker du om jag och
lyssnade vill ta del av de här båda

292
00:25:29,200 --> 00:25:33,900
konferenserna Hur gör man för att
anmäla sig Hur registrerar sig sina

293
00:25:33,900 --> 00:25:43,300
hemsidor for wine Mechanics in Society
in i sig själv och sin hemsida att det

294
00:25:43,300 --> 00:25:48,100
finns naturligtvis länka till
kongressen sp2022 sin egen hemsida

295
00:25:48,100 --> 00:25:58,800
finns en registreringssida
beskrivningen till det här avsnittet

296
00:25:58,800 --> 00:26:03,400
så kan man snabbt ner till att jag
finns jag kan också läsa i framtiden

297
00:26:03,400 --> 00:26:08,400
som jag kan inte vet Vad har de för
cupcakes och sen finns det en sak som

298
00:26:08,400 --> 00:26:15,200
jag lite spel innan kongressen Finns
det 4 tutorial Ja de här två timmar

299
00:26:15,200 --> 00:26:19,300
långa och då är det som har koppel
internationell som jobbar inom samma

300
00:26:19,300 --> 00:26:26,100
område som har olika som de kan jobba
på som de ska vara educational så det

301
00:26:26,100 --> 00:26:30,800
är inte en föreläsning lite mer hem
som lika med praktisk med frågor och

302
00:26:30,800 --> 00:26:35,700
så Men seminar series och då kan man
anmäla sig på rad Så det är fyra

303
00:26:35,700 --> 00:26:39,500
stycken sådana som man också kanske
antal studenter kan tänka sig att det

304
00:26:39,500 --> 00:26:43,100
kan vara intressant att anmäla sig
till Ja men gud det blir

305
00:26:43,100 --> 00:26:48,600
superspännande du Jag tänkte inviga
Du nämnde också Swedish Footwear

306
00:26:48,600 --> 00:26:59,000
Swedish by Mechanics Swedish Society
paj med Kan man koppla på i väldigt

307
00:26:59,000 --> 00:27:04,700
många år man går på I speak
Composite åker till exempel och

308
00:27:04,700 --> 00:27:07,700
träffar några från Stockholm där
några från Lund och några från

309
00:27:07,700 --> 00:27:13,700
Luleå och sen pratar man här väldigt
mycket gemensamt var jättekul ihop och

310
00:27:13,700 --> 00:27:22,600
sen kommer hem igen och gör ingenting
nästa gång vi träffas så många som

311
00:27:22,600 --> 00:27:28,800
gör jag med Kanik i Sverige men inte
samordnas med samarbete det blir lite

312
00:27:28,800 --> 00:27:33,100
Livet är klart Det finns delvis men
inte mycket och lite på

313
00:27:33,100 --> 00:27:37,100
utbildningssidan också att det är
väldigt många högskola som har

314
00:27:37,100 --> 00:27:41,900
inslag av Mekanik men ingen
sammanhållen biomekkanik utbildning

315
00:27:41,900 --> 00:27:47,700
på det sättet och då tänkte jag att
jag försökte redan när jag var lite

316
00:27:47,700 --> 00:27:53,900
löst i alla fall som träffades
regelbundet och därefter föll helt

317
00:27:53,900 --> 00:28:01,700
enkelt men sen för tre år sedan
Kanske så kommit så långt alltså

318
00:28:01,700 --> 00:28:06,300
det var någon som är intresserad att
bilda på riktigt med med stadgar allt

319
00:28:06,300 --> 00:28:13,300
möjligt en Swedish Society Mechanics
med årsmöte och allting och jag var

320
00:28:13,300 --> 00:28:17,400
med och grundade Tycker fortfarande är
anställd är att det är jätteroligt

321
00:28:17,400 --> 00:28:21,800
att har fått igång det Det är inte
otroligt mycket aktivitet men finns och

322
00:28:21,800 --> 00:28:26,100
möjligheterna finns ja till exempel
med i kongressen du sover Swedish

323
00:28:26,100 --> 00:28:30,100
Society involvera de ska stötta och
försöka ha så många som möjligt

324
00:28:30,100 --> 00:28:39,500
som deltar också Ja vi haft i år
sändes så kan man säga att liksom

325
00:28:39,500 --> 00:28:43,400
den biomekaniska forskning som bedrivs
i Sverige står den sig starkt

326
00:28:43,400 --> 00:28:44,000
internationellt

327
00:28:45,100 --> 00:28:51,700
Ja det gör det det är lite så att
det är svårt i alla områden alla

328
00:28:51,700 --> 00:28:57,900
ämnen att vara lika mycket som de
kanske som man kunde vara för 50 år

329
00:28:57,900 --> 00:29:04,100
sedan jag för det är så väldigt
många duktiga högskola och forskare

330
00:29:04,100 --> 00:29:12,400
som som verkligen på framkant men men
det finns det i Sverige också att det

331
00:29:12,400 --> 00:29:18,500
är det jag försöker få ihop den
igår också Ja jag tycker jag kanske

332
00:29:18,500 --> 00:29:23,900
inte riktigt det är just nu men det
beror mycket på hur många personer

333
00:29:23,900 --> 00:29:28,800
är helt enkelt Vi har inte 100
forskare inom Mekanik och det är

334
00:29:28,800 --> 00:29:33,100
svårt att få den här stora mängden
av produktion och kanske de genomförs

335
00:29:33,100 --> 00:29:39,200
som man kan få med dig att göra det
men absolut det mycket väldigt bra att

336
00:29:39,200 --> 00:29:44,000
du tyckte också inom mekaniken av den
där Lite spännande man kan se

337
00:29:44,000 --> 00:29:50,000
potentialen finns där Ja Ja men nu
tänkte jag att vi skulle gå över

338
00:29:50,000 --> 00:29:53,200
till att prata lite om ett ämne som
ligger mig varmt om hjärtat nämligen

339
00:29:53,200 --> 00:29:56,500
löparskor Du får prata om det passar
det ännu en gång här förut har

340
00:29:56,500 --> 00:30:00,700
gjort mycket men det är så att du har
formellt anlitats av det

341
00:30:00,700 --> 00:30:04,600
Internationella Friidrottsförbundet
does World Athletics för att utreda

342
00:30:04,600 --> 00:30:09,600
biomekaniska metoder för att reglera
nya prestationshöjande lök och

343
00:30:09,600 --> 00:30:15,100
internationell elitnivå Vilket
såklart är hur god som helst alltså

344
00:30:15,100 --> 00:30:23,300
hur går arbetet med Vilken fas är du
har ja lite ögon du har tid så jag

345
00:30:23,300 --> 00:30:27,200
är det kanske lite för långsam på
det här plötsligt skånska och som

346
00:30:27,200 --> 00:30:31,300
alla slår alla rekord i att man kunde
inte vinna internationell var på man

347
00:30:31,300 --> 00:30:36,800
inte hade dom på sig sen kommer jag
på den istället för kanske lite kort

348
00:30:36,800 --> 00:30:40,900
tid sedan så att den här utvecklingar
på gång och då kan man kanske säga

349
00:30:40,900 --> 00:30:44,500
det var lite panik att de behövde
snabbt lösa det på något sätt och

350
00:30:44,500 --> 00:30:49,900
då kom de med en regel som är
väldigt enkelt och kanske lite trubbig

351
00:30:49,900 --> 00:31:00,200
och då och då är det för oss
kolfiberplatta i de här skorna och hur

352
00:31:00,200 --> 00:31:06,900
de ligger i skorna också reglerad Och
det har funnits i över ett år nu och

353
00:31:06,900 --> 00:31:11,800
har funkar att Företagarna faktiskt
ganska nöjda med därför det är

354
00:31:11,800 --> 00:31:17,900
väldigt enkelt att jobba efter men det
som vi ser som ett problem att

355
00:31:17,900 --> 00:31:24,500
företagen är inte på att de kommer
ju här Innovation inom sina skor om

356
00:31:24,500 --> 00:31:29,700
dom vet de här reglerna då kan de
naturligtvis innovativt Ring de kommer

357
00:31:29,700 --> 00:31:34,600
fortsätta hitta metoder att sätta på
skorna kan vara prestationshöjande

358
00:31:34,600 --> 00:31:40,500
inom reglerna och den tanke som jag
diskuterade mycket äldre fixa det var

359
00:31:40,500 --> 00:31:44,700
vi inte titta på Huskvarna Cup tjock
Den är jag

360
00:31:45,000 --> 00:31:50,900
Hur många platser finns det i världen
jag vart av mig utav för det om man

361
00:31:50,900 --> 00:31:54,000
reglera det gäller bara förbi det
kvar till plattan då kommer de

362
00:31:54,000 --> 00:31:59,200
meddelandet istället Men det som jag
viktig Hur mycket energi man får

363
00:31:59,200 --> 00:32:03,700
tillbaks appen när man springa om man
skulle kunna reglera det Då struntar

364
00:32:03,700 --> 00:32:08,600
vi se hur den ser ut att vara den är
uppbyggd av oss och det var grundtanken

365
00:32:08,600 --> 00:32:16,700
Ja men vi kan ha enkla sälja alla
tester för att mäta Energy return då

366
00:32:16,700 --> 00:32:20,700
Jag vill ha på spår och om vi kan
censurera Hur mycket är en liten

367
00:32:20,700 --> 00:32:26,700
bajskorv hahaha Ja vi kör på det
sättet att det är köpte dem Ja det

368
00:32:26,700 --> 00:32:37,200
var ganska ny tanke nu så då har
samband och samarbete med forskare vid

369
00:32:37,200 --> 00:32:42,800
KTH och Stefan Hellström på KTH
jobbar på det som du nämnde som en

370
00:32:42,800 --> 00:32:44,300
pepparkakor

371
00:32:45,000 --> 00:32:54,900
KTH lab utrustning och Infrastruktur
för material är inte något som de

372
00:32:54,900 --> 00:32:59,300
har jag alltså då jobbar väldigt
här tillsammans och det har varit

373
00:32:59,300 --> 00:33:05,600
jätteroligt att göra olika tester på
skor som mäter Hur mycket energi man

374
00:33:05,600 --> 00:33:12,600
får tillbaka när man får jag in
energi och där det där Hur mycket som

375
00:33:12,600 --> 00:33:17,900
kommer tillbaka som kommer vägledas du
frågade ju att vi hade kommit vi har

376
00:33:17,900 --> 00:33:25,100
en rapport som ligger några trix men
vi vårt jobb är ju att presentera att

377
00:33:25,100 --> 00:33:30,400
vi har forskarna att det är skönt
ibland för det där krångliga

378
00:33:30,400 --> 00:33:36,900
bestämmer vilken nivå av energi som
ska vara tillåten det får blogga för

379
00:33:36,900 --> 00:33:44,100
jag tycker det låter det enkelt för
det är absolut men de får

380
00:33:44,900 --> 00:33:54,700
Ja vi tänker det men det är just nu
De måste acceptera om de gör det så

381
00:33:54,700 --> 00:34:00,700
är det nästa steg var att bestämma
nivå som Jag tillåter mig inte för

382
00:34:00,700 --> 00:34:04,400
just de här de är energy return som
de pratar om dig så att de hänger

383
00:34:04,400 --> 00:34:07,600
Court Vision eller skorna med
kolfiberplattor har ju fått epitetet

384
00:34:07,600 --> 00:34:12,500
super skor Det finns lite vetenskapliga
studier som har visat att de faktiskt

385
00:34:12,500 --> 00:34:16,000
har prestationshöjande effekter Vad
är det forskningen egentligen säger

386
00:34:16,000 --> 00:34:20,400
när vi vet du vad vet vi inte relatera
här på något vis inom forskning som

387
00:34:20,400 --> 00:34:26,500
bedrivs på g hjärta intressant fråga
Det finns som du nämnde vetenskapliga

388
00:34:26,500 --> 00:34:29,600
studier av de första kom ju från
sådana som varit knutna till

389
00:34:29,600 --> 00:34:36,700
företagen och då är man alltid lite
försiktig abh.nu också som alla visar

390
00:34:36,700 --> 00:34:42,900
att det finns fler halv procent
förbättring inom ekonomi med skorna

391
00:34:42,900 --> 00:34:48,200
och det är så Det finns ingen alla
resultat finns också studier som var

392
00:34:48,200 --> 00:34:51,600
försäljare som tar de senaste fem
åren och det är väldigt tydligt att

393
00:34:51,600 --> 00:34:57,800
allting har förbättrats alldeles för
mycket för att vara naturligt Det har

394
00:34:57,800 --> 00:35:01,400
spekulerats lite den enda andra
möjlighet om det inte är skorna

395
00:35:01,400 --> 00:35:04,800
skulle vara någon ny drottning eller
blodtagning eller något sånt för

396
00:35:04,800 --> 00:35:11,700
skillnader som att antingen resultat
så där utan sponten alltså skola

397
00:35:11,700 --> 00:35:18,900
gör något om man blir snabbare i dem
men sen hur de gör det Det är

398
00:35:18,900 --> 00:35:23,200
faktiskt fortfarande lite Jag tror det
tycker jag är jättespännande Det

399
00:35:23,200 --> 00:35:29,000
finns flera teorier och det görs
styvhet över två LED en allt större

400
00:35:29,000 --> 00:35:34,800
som en brist på inte så mycket på
toan och då får du ha men inte genom

401
00:35:34,800 --> 00:35:39,700
att han styrplatta så jag också hela
armen till fotleden större och då han

402
00:35:39,700 --> 00:35:46,200
slår upp utväxling sen jag själva
materialet i kylan här bättre

403
00:35:46,200 --> 00:35:50,600
energiåtervinning i dansade blomaffär
i allt Och sen tjockleken på sulan

404
00:35:50,600 --> 00:35:54,200
betyder också att plattan
kolfiberplatta nånting till pappa

405
00:35:54,200 --> 00:35:58,900
böjd att stjäla böjning en också
perfekt så det är väldigt många

406
00:35:58,900 --> 00:36:04,000
fack på alla spelar ihop väldigt pipe
och på sätt som jag jag orkar bli

407
00:36:04,000 --> 00:36:08,400
riktigt vet hur jag Jag brukar säga
jag är inte helt säker om Nike vet

408
00:36:08,400 --> 00:36:14,100
var de här men det vet jag inte för
det lite hos naturligtvis med sina De

409
00:36:14,100 --> 00:36:17,900
har sina egna lilla på sina egna
fantastiskt duktiga forskare som gör

410
00:36:17,900 --> 00:36:24,500
det här att de kommer in till med allt
som dem men undrar lite grann om de de

411
00:36:24,500 --> 00:36:29,300
här systemen lite här och där har
satt in något nytt och sen tillslut

412
00:36:29,300 --> 00:36:35,800
valresultat på fantastiskt bra men man
undrar lite om de mekanismer bakom och

413
00:36:35,800 --> 00:36:41,300
sen får du den forskning vi
inredningsstudio just nu Jag har fått

414
00:36:41,300 --> 00:36:45,300
lite pengar från syfte att jag har
sökt på vetenskapsrådet och så där

415
00:36:45,300 --> 00:36:53,200
Vi vill titta på det som jag henne men
han försöker förbättra blöt men

416
00:36:53,200 --> 00:36:58,100
den är inte likadan i olika löpare
Det finns ett spann där man brukar

417
00:36:58,100 --> 00:37:02,800
prata om 4 % förbättring men det är
medelvärde och i samma studie så

418
00:37:02,800 --> 00:37:06,100
säger man Mellan ett och sex
förbättring vilket är ganska mycket

419
00:37:06,100 --> 00:37:11,200
det stort spektrum på på den nivån
som vi pratar om Och varför är det

420
00:37:11,200 --> 00:37:17,600
så att det finns ingenting som säger
att det är en sak som man har pratat

421
00:37:17,600 --> 00:37:21,200
om att om man vill använda eller
utnyttja den här värmen då behöver

422
00:37:21,200 --> 00:37:25,900
man starkare muskler så vi kan vara
svårt men han måste ha dem den styrka

423
00:37:25,900 --> 00:37:31,300
Men hur är det med benlängd sen
längd skön

424
00:37:39,900 --> 00:37:44,800
Studien som jag har fått pengar Jag
ska titta på just den frågan är

425
00:37:44,800 --> 00:37:51,600
skillnaden så jag kommer titta på ett
gäng elitlöpare och titta på alla

426
00:37:51,600 --> 00:37:59,500
deras egenskaper och de engelska i
skolan och sen får ju upp till hela

427
00:37:59,500 --> 00:38:05,400
Brothers prestationshöjande effekter
och sen Complex statistisk modell

428
00:38:05,400 --> 00:38:09,300
koppla ihop alla fakturor och säga
vilka delar som är din gör något med

429
00:38:09,300 --> 00:38:16,200
effekt än andra tror jag tycker det
är jättespännande kanske kanske

430
00:38:16,200 --> 00:38:17,400
större än jag

431
00:38:17,600 --> 00:38:23,300
Riktiga just nu det inte stör med
genomslag men ja men själva

432
00:38:23,300 --> 00:38:28,100
komplexitet ny studie Vi måste vara
väldigt försiktig att vi har en rak

433
00:38:28,100 --> 00:38:33,100
linje på det så vi kan faktiskt jag
totalt också Och sen har vi redan

434
00:38:33,100 --> 00:38:37,300
anslutit på som jag verkligen
nyårsafton just nu med Linköping ja

435
00:38:37,300 --> 00:38:48,600
de här väldigt stor epidemiologisk
studie som vi inte riktigt här och

436
00:38:48,600 --> 00:38:55,000
där vi titta på flera tusen som
pengar tankemöda Stockholm Marathon

437
00:38:55,000 --> 00:39:01,100
Göteborgsvarvet och följer de vet att
se vilka skor som springer in lite

438
00:39:01,100 --> 00:39:07,300
anakonda äta och sen säga Om dessa
skor eller de som är utsatt för

439
00:39:07,300 --> 00:39:12,500
större skaderisk än de som inte har
de för det finns lite till och vi

440
00:39:12,500 --> 00:39:17,600
hörs kanske just det här med
vadmuskler stöka betyder

441
00:39:17,600 --> 00:39:23,700
idrottshälsan utsätts för ganska
mycket större krafter och blir det med

442
00:39:23,700 --> 00:39:30,600
skadad Och det var lite min spontana
fråga men det kan också vara tomte i

443
00:39:30,600 --> 00:39:34,300
många löpare som säger de de
stänger de här supergoda som de

444
00:39:34,300 --> 00:39:39,400
kallas känns det så mycket enklare
jag kan springa mycket men jag behöver

445
00:39:39,400 --> 00:39:43,900
inte så mycket tid för återhämtning
och inte alls omöjligt att de faktiskt

446
00:39:43,900 --> 00:39:48,600
ha färre skador och de vill titta på
så det är jätteroligt och så den

447
00:39:48,600 --> 00:39:55,900
skriver men det är väldigt mycket på
Statistiska modeller det är inte

448
00:39:55,900 --> 00:40:04,300
mycket men kan ni följa följa upp en
stor Kom ihåg att jag tänker att

449
00:40:04,300 --> 00:40:09,400
många vittnar ju som att man kan
springa mer man är där om det är så

450
00:40:09,400 --> 00:40:13,400
att det visar sig att de tror att de
är kolfiber skorna faktiskt bidra till

451
00:40:13,400 --> 00:40:17,500
att minska antalet skador ser du det
att det finns en problematik då

452
00:40:17,500 --> 00:40:23,700
reglerar användandet av dem Ja
jättebra på att det är något som

453
00:40:23,700 --> 00:40:29,000
man har lite problem med I diskussionen
med väldigt för den som tittar på

454
00:40:29,000 --> 00:40:34,900
det här Science and Health
vetenskaplig men jag har vi också där

455
00:40:34,900 --> 00:40:40,500
för att kolla att skada diskrimineras
om det nu kommer fram att de faktiskt

456
00:40:40,500 --> 00:40:45,900
minimera sänka skaderisken då måste
man

457
00:40:46,300 --> 00:40:53,200
Tänker en gång till i alla fall det
som vi tittar på kommer det vara mest

458
00:40:53,200 --> 00:40:56,400
motionera och det kommer ju inte
äckliga samma som jag inte får

459
00:40:56,400 --> 00:41:01,600
använda dem så gör inte så jag
menade men för elitlöpare antagligen

460
00:41:01,600 --> 00:41:07,000
samma sak också Och då då måste vi
kanske tänka om att säga det Vi kan

461
00:41:07,000 --> 00:41:11,300
inte sänka ännu bättre nivån för
mycket för dem som grupp som faktiskt

462
00:41:11,300 --> 00:41:14,500
hjälper att man kan springa med utan
att skada sig så det är mycket

463
00:41:14,500 --> 00:41:19,400
möjligt Jag säger inte att det blir
så men den eventualitet som måste

464
00:41:19,400 --> 00:41:25,500
tänka på jättespännande att du
ställer till problem om man reglerar

465
00:41:25,500 --> 00:41:30,300
nu på grund av en return och sen om
ett år eller två sig att man får

466
00:41:30,300 --> 00:41:35,700
mindre skarpa måste man kanske tänka
om det blir spännande Jag tycker

467
00:41:35,700 --> 00:41:39,600
också själva huvudfrågan är ganska
intressant för om hur vi det är för

468
00:41:39,600 --> 00:41:44,300
skulle inte för i din Du öppnar
föreläsning som har ätit en

469
00:41:44,300 --> 00:41:49,800
Performance enhancing are they sheeting
som jag rekommenderar Alla tittar på

470
00:41:49,800 --> 00:41:54,300
den finns på Youtube så gör du en
intressant att en person är det kunde

471
00:41:54,300 --> 00:41:58,600
du jämför löpning som faktiskt är
någonting man kan göra barfota men

472
00:41:58,600 --> 00:42:03,500
till exempel stavhopp en sport som inte
kan utföras utan själva verktyget

473
00:42:03,500 --> 00:42:07,900
alltså staven och sen drar även
paralleller till den här superdräkten

474
00:42:07,900 --> 00:42:12,500
som var som talar om förbjuden i
skymningen Kan du berätta lite om

475
00:42:12,500 --> 00:42:20,000
utveckla ditt resonemang här Jag har
redan gjort det Jag tycker löpningen

476
00:42:20,000 --> 00:42:27,200
som Reningsborg nu men jag inte heller
men den den där du som springan att du

477
00:42:27,200 --> 00:42:33,000
gör ni kan du springa utan skor många
av de bästa tiden som sprängs a fota

478
00:42:33,000 --> 00:42:39,800
även nu alltså så du behöver inte
säga att du är så duktig att

479
00:42:39,800 --> 00:42:45,200
spränga som du är när du stänger av
foten är mitt resonemang om du blir

480
00:42:45,200 --> 00:42:50,500
bättre genom att du har då Är det
nåt som inte du längre text om jag

481
00:42:50,500 --> 00:42:54,600
utifrån det är någon sorts teknisk
lösning om man vill förbättra din

482
00:42:54,600 --> 00:43:00,400
prestation utan att det är din
träning något rekonden fysiologi vi

483
00:43:00,400 --> 00:43:09,900
kanske det något som du tillför som
inte är det så kommer pengarna direkt

484
00:43:09,900 --> 00:43:14,600
och det tycker det blir det
problematiskt för jag tycker inte det

485
00:43:14,600 --> 00:43:18,600
ska vara så Ja jag tycker man ska
springa med den kapacitet som man

486
00:43:18,600 --> 00:43:25,900
själv har och jämförelse med hur man
kan tänka sig skidåkning och så man

487
00:43:25,900 --> 00:43:30,800
kan inte åka skidor utan skidor och
då ingår skiva i själva där man

488
00:43:30,800 --> 00:43:36,600
utför och då är det spännande ut
skidorna också om du är som person

489
00:43:36,600 --> 00:43:41,200
kan hantera en skiva som är snabbare
då tycker jag är jättekul den

490
00:43:41,200 --> 00:43:46,200
spännande Innovation Vadå tillhörde
till liv och att du nämnde stavhopp

491
00:43:46,200 --> 00:43:52,700
Man kan utveckla stavas som man kan
hoppa högre med väl dela att det går

492
00:43:52,700 --> 00:43:59,300
absolut inte utan stöd som man kan
inte förbjuda städa och så tänkte

493
00:43:59,300 --> 00:44:06,700
jag att det är lika med löpning du
kan simma med kan i princip att de ska

494
00:44:06,700 --> 00:44:09,300
ta ska det inte vara så här Så
mycket bättre bara för att du hade

495
00:44:09,300 --> 00:44:14,300
sin frakt på dig och så blev det gick
för lite drygt tio år sedan med sitt

496
00:44:14,300 --> 00:44:21,700
veckorna och då där de gör ju ganska
drastisk dag bara för bjöd hela

497
00:44:21,700 --> 00:44:25,500
Paletten och det kan man kanske inte
göra med skor för det är mycket

498
00:44:25,500 --> 00:44:28,500
mycket Jag ska vara beredd på personer
som använder dem och sen är det

499
00:44:28,500 --> 00:44:33,100
mycket mer pengar än vad vi har också
det blir svårt alltså en räkning av

500
00:44:33,100 --> 00:44:40,000
förbud förbud tror jag inte på men
Jag dödade min filosof i alla fall att

501
00:44:40,000 --> 00:44:45,600
ja jag tycker man ska vara ganska Hov
att man ska inte kunna springa de tider

502
00:44:45,600 --> 00:44:53,000
som som man springer just nu bara på
grund av att de kommer också för jag

503
00:44:53,000 --> 00:45:01,200
älskar ju hur häftigt som helst Det
är jätteroligt Men det gör ont att

504
00:45:01,200 --> 00:45:06,500
det är man får sina fördelar med
tycker inte rätt Det är

505
00:45:06,500 --> 00:45:11,100
superintressant där att det här ska
det blåsa för du prata om lösningen

506
00:45:11,100 --> 00:45:14,700
som någonting naturligt liksom att det
var ju som så många andra

507
00:45:14,700 --> 00:45:19,500
inspirerades jag av Christopher
mcdougall utmärkta bok Born to Run

508
00:45:19,500 --> 00:45:24,800
tesen att vi var födda och springa och
helst av allt skulle vi springa barfota

509
00:45:24,800 --> 00:45:29,800
som den mexikanska
ursprungsbefolkningen tarahumara och

510
00:45:29,800 --> 00:45:33,900
den här boken de bidragit till en
slags Revolution att jag var nog Eller

511
00:45:33,900 --> 00:45:37,800
jag vet att du är inte ensam om att
köpa Kastrup Tuna löparskor Med

512
00:45:37,800 --> 00:45:41,700
tårar och börja träffa runt på
framfötterna och jag minns att den

513
00:45:41,700 --> 00:45:43,500
här boken den Flera till flertalet

514
00:45:43,700 --> 00:45:47,500
Har du mer eller mindre trovärdiga
studier som jag har i alla fall då

515
00:45:47,500 --> 00:45:51,000
svarade med Hull och hår liksom Och
sen kan vi bara Spola fram några år

516
00:45:51,000 --> 00:45:57,300
och Nu befinner jag på andra sidan
spektrum spektrum 1 och kassettband

517
00:45:57,300 --> 00:46:02,700
traktorväxel med kallar dem Och så
sitter du och jag Här pratar om

518
00:46:02,700 --> 00:46:06,300
kolfiber skolan nu och det känns som
att det hänt ganska mycket bara de

519
00:46:06,300 --> 00:46:10,900
senaste tio åren innan världen Hur
ser du på den utvecklingen och

520
00:46:10,900 --> 00:46:14,100
behöver hjälp oss men egentligen
utifrån duktig aktuella kunskapsläget

521
00:46:14,100 --> 00:46:19,200
du springa barfota skor traktor skor
eller kolfiber skor ja det är

522
00:46:19,200 --> 00:46:23,400
jättesvårt att det som jag tycker är
väldigt intressant Ja just det här

523
00:46:23,400 --> 00:46:30,000
med senaste 10 år för jag tycker det
var ganska stagnerad inom Innovation

524
00:46:30,000 --> 00:46:37,700
ålder på en C30 innan dess Det var
många företag som kommer då lika nya

525
00:46:37,700 --> 00:46:44,900
modeller nu nya material med olika
egenskaper i skolan Alltså Men mycket

526
00:46:44,900 --> 00:46:48,400
skulle jag skriva ner allt som
marknadsföring som egentligen inte är

527
00:46:48,400 --> 00:46:54,400
så mycket effekt men sen var det
några saker som händer för lite mer

528
00:46:54,400 --> 00:46:58,900
än tio år sedan men mycket av det
här med mycket forskning också som

529
00:46:58,900 --> 00:47:04,400
försöker påtalat pronation
vargproblem störta var problem man

530
00:47:04,400 --> 00:47:10,100
måste ha en korsning kyla måste
dämpa och sen vändning att även

531
00:47:10,100 --> 00:47:13,600
forskarna såg att Men vänta nu
regeringen hade ingen riktigt bevis på

532
00:47:13,600 --> 00:47:17,900
det här och nu är det inte
självklart att man ska undvika

533
00:47:17,900 --> 00:47:23,700
pronation om man ska den slättanäs Ja
det är en av de största Carina

534
00:47:23,700 --> 00:47:28,200
Forsman själv kunde ta ett steg
tillbaka flera sig Vi har försökt så

535
00:47:28,200 --> 00:47:34,400
många år att förknippa de här med
ska ha dem Det finns ingen relation Och

536
00:47:34,400 --> 00:47:38,600
sen lite i samband med det och du kan
man kanske till för att det här med

537
00:47:38,600 --> 00:47:43,600
att kursen inte var så viktigt längre
kommer väl att du ska skriva och det

538
00:47:43,600 --> 00:47:48,700
hjärtat som du säger Det blev också
väldigt polariserad att det var som en

539
00:47:48,700 --> 00:47:57,400
man som älskar dig och sådana som
fattade det men det var väldigt

540
00:47:57,400 --> 00:47:59,000
intressant för det var med han

541
00:48:00,100 --> 00:48:06,500
Jag vet inte vad man ska kalla det där
kanske filosofisk hur man tänkte man

542
00:48:06,500 --> 00:48:10,900
man gillade att springa barfota av den
här tanken med ursprungsbefolkning av

543
00:48:10,900 --> 00:48:19,800
hur man kan göra det på något sätt
för det var väldigt lite forskning

544
00:48:19,800 --> 00:48:23,800
som visar någonstans att det fanns
någon prestations effekt men blev inte

545
00:48:23,800 --> 00:48:28,800
bättre än genom att göra det och sen
kom det lite forskning som visade

546
00:48:28,800 --> 00:48:34,400
eventuellt finns större skaderisk i
några särskilda områden mellanfoten

547
00:48:34,400 --> 00:48:39,100
av hälsenan minimalistiska skor var
som den äldre mannen framfotalöpning

548
00:48:39,100 --> 00:48:49,500
också för det men inte jättestor men
lite indikationerna för media och

549
00:48:49,500 --> 00:48:50,900
allmänheten Maps

550
00:49:00,000 --> 00:49:06,000
Jag vet vad jag jag blev inte göra
några gånger då också att det var

551
00:49:06,000 --> 00:49:08,800
riktigt vad jag ska säga innan
intervjun att jag kommer förbi

552
00:49:08,800 --> 00:49:14,000
jättetråkigt men jag fick inte den
sidan eller den sidan jag sitter i

553
00:49:14,000 --> 00:49:18,100
mitten av sig om om det inte blir
skadad Och det känns bra Jag är sjuk

554
00:49:18,100 --> 00:49:23,800
Jag är faktiskt var min enda jag
springer i dem ibland just för att man

555
00:49:23,800 --> 00:49:27,800
får kontakta det känns som att man
får tänka lite mer på hur man måste

556
00:49:27,800 --> 00:49:40,600
springa lite mer olika modeller som har
olika egenskaper gör den det säger

557
00:49:40,600 --> 00:49:43,200
sig självt Det är bra träning
straffet om man tränar på olika

558
00:49:43,200 --> 00:49:50,300
muskelgrupper på olika sätt och det
är bara dåligt och sen kom jag loss

559
00:49:50,300 --> 00:49:55,200
2016 som var det är första gången
som du verkligen slog igenom med

560
00:49:55,200 --> 00:49:59,600
kolfiberplatta i skolan och de resultat
som gör det då

561
00:50:00,000 --> 00:50:09,000
Det blev lite komplex med pallen där
med drottningen Men i alla fall att det

562
00:50:09,000 --> 00:50:16,300
var verkligen inom löpskor prestation
revolutionärt kan man säga att det

563
00:50:16,300 --> 00:50:21,800
är verkligen fått igång att så då
steg har tagits jättehäftigt ju inte

564
00:50:21,800 --> 00:50:28,000
håret Jag tänker inte tid att vara en
del av både biomekkanik också från

565
00:50:28,000 --> 00:50:35,500
Asian amateur liksom den världen Det
händer mycket ja verkligen det som jag

566
00:50:35,500 --> 00:50:41,200
känner mig trygg i att jag känner de
flesta från förra veckan i företagen

567
00:50:41,200 --> 00:50:47,200
så vi sedan 20 år tillbaka och är
ganska bra kompis alltså så vi kan

568
00:50:47,200 --> 00:50:51,900
prata om så det var inte svara på de
här kommer till roundtable vad sa han

569
00:50:51,900 --> 00:50:57,100
verkligen ingång det som man kan lyfta
Den här frågan är hur företagen

570
00:50:57,100 --> 00:50:59,500
också tänker innovationsarbete

571
00:51:00,000 --> 00:51:04,200
Gillar att det tycker jag är jättebra
men det låter men det låter ju att

572
00:51:04,200 --> 00:51:08,100
man som du säger kan skapa
förutsättningar så att det blir

573
00:51:08,100 --> 00:51:11,700
schysst då Alltså företagen kan
innovera har någonting att förhålla

574
00:51:11,700 --> 00:51:24,600
sig till dem Och då komplext för de
som vi försöker göra sig men

575
00:51:24,600 --> 00:51:31,100
fortsätt innovera men gör det på
hållbarhet i alla ska titta med på

576
00:51:31,100 --> 00:51:37,200
Oskar revision innovera åt de hållet
istället nu vet jag att ni kan ni

577
00:51:37,200 --> 00:51:44,900
sluta med Nej det kommer inte säga men
men men lite så att Men ryttaren

578
00:51:44,900 --> 00:51:55,000
Innovation och även finna driv och ett
annat ord för om det var jätteviktigt

579
00:51:55,000 --> 00:51:59,900
med hållbarhet i material som man
använda dem kanske hålla längre

580
00:51:59,900 --> 00:52:03,300
kanske duger inte längre men han
skulle som en till och med

581
00:52:03,300 --> 00:52:09,600
marknadsförs som de är så bra men de
håller på 160 km och det har jag sett

582
00:52:09,600 --> 00:52:15,000
någon framcigarr reklam och det kommer
inte hålla de närmaste åren med

583
00:52:15,000 --> 00:52:20,900
medvetenhet som vi har hållbarhet och
så kan de tänka lite mer De håller

584
00:52:20,900 --> 00:52:26,400
en stund men det är väldigt svårt
att få tag Men just nu är jag

585
00:52:26,400 --> 00:52:31,600
väldigt inne på det naturligtvis med
sina prestationer möjligheter som de

586
00:52:31,600 --> 00:52:37,700
har hittat Ja Nej det blir spännande
ser utvecklas men jag tänkte nu Jag

587
00:52:37,700 --> 00:52:41,700
skulle kunna prata i evigheter om detta
skulle vi vi ska försöka grund av

588
00:52:41,700 --> 00:52:46,100
här och då tänkte jag att det liksom
de andra studier på gång nationellt

589
00:52:46,100 --> 00:52:50,100
eller internationellt som du eller G
inblandade i som kan bli intressant att

590
00:52:50,100 --> 00:52:59,500
höra om jag Ja absolut Ja jag
försöker jag gillar jag för den har

591
00:52:59,500 --> 00:53:04,800
fått lägg till foten och löpning men
även min Karolinska Institutet tid och

592
00:53:04,800 --> 00:53:13,100
de som var ett dåligt och kanske
största bedrift som jag den koppla på

593
00:53:13,100 --> 00:53:18,100
Karolinska skriva att vi hade några
invasiva metoder där man kunde titta

594
00:53:18,100 --> 00:53:23,500
på Rörelsen av ben inom foten jag
nämnde tidigare de här reflekterande

595
00:53:23,500 --> 00:53:27,200
material som man kan ha på kroppen
för att mäta rör sig om man vill

596
00:53:27,200 --> 00:53:31,600
använda dem för att mäta foten så
Ja men bara fort som en cigg med Men

597
00:53:31,600 --> 00:53:37,700
vad gör egen mellanfotsbenet eller
cowboy det om eller när man går att

598
00:53:37,700 --> 00:53:45,000
springa Så det vi gör det Va Vi
började infinna antingen i benen och

599
00:53:45,000 --> 00:53:50,000
satt på man kan göra på pinnarna då
vet man att de tillhörde benet och den

600
00:53:50,000 --> 00:53:55,000
var jag på sig så så men annat sätt
som vi gör det Vi stoppade in små

601
00:53:55,000 --> 00:54:03,200
små millimeter diameter metallkulor i
bomben biomekaniska man har 3 eller mer

602
00:54:03,200 --> 00:54:08,600
man kan göra i eller på ben så kan
man definiera i tre dimensioner får

603
00:54:08,600 --> 00:54:13,700
man hade vi hade tre stycken i varje
ben och kunde antingen med dynamisk

604
00:54:13,700 --> 00:54:18,600
röntgen eller med dubbelflätad
röntgen titta på 3D positionerna

605
00:54:18,600 --> 00:54:27,000
jättespännande Jag vill inte för
mycket men så fort för jag har 29 kr

606
00:54:27,000 --> 00:54:32,500
Fan dig med höger fot och så jobbar
jag är ihop med en grupp i på Queen's

607
00:54:32,500 --> 00:54:38,200
University Kingston Kanada och de hade
tyckt att det finns väl bara två tre

608
00:54:38,200 --> 00:54:42,800
världen som har de här dubbla
röntgen dynamiska som man kan springa

609
00:54:42,800 --> 00:54:49,600
genom att istället för bara säga
utanför huden och ögonen För det är

610
00:54:49,600 --> 00:54:57,100
ju verkligen så du kan man blanda på
golvet eller slås av och då fick jag

611
00:54:57,100 --> 00:54:59,500
vara med både som forskare och
forskningsperson

612
00:54:59,800 --> 00:55:06,600
Mina kulor då kunde de med sina dubbla
röntgen mäta deformering i foten går

613
00:55:06,600 --> 00:55:10,800
det med en metod som de utveckla och
sen validera den med kulorna som jag

614
00:55:10,800 --> 00:55:16,300
hade i min fot och det är som en liten
hälsning Jag tycker det är så

615
00:55:16,300 --> 00:55:21,500
otroligt fascinerande modeller som de
nu gör med styvhet och deformering i

616
00:55:21,500 --> 00:55:30,600
fotvalvet när man kommer vi att skicka
till mig så snart som jag säger inte

617
00:55:30,600 --> 00:55:34,500
det kommer bli accepterat men vi vi
tror att den är värdet på det

618
00:55:34,500 --> 00:55:40,200
meteorologisk unik med data som har
kula i foten och sedan själva modellen

619
00:55:40,200 --> 00:55:45,700
som de använder där jätte jätte
spännande Ja ja ja Det känns som vi

620
00:55:45,700 --> 00:55:50,300
har möjlighet iallafall få en
publikation nature att det var det ju

621
00:55:50,300 --> 00:55:55,100
svårt det var så får du vara lite
Subaru här under ett tag också med

622
00:55:55,100 --> 00:55:56,300
kulor i foten

623
00:55:59,800 --> 00:56:03,700
Ja men du tar det innan vi rundar av
att tänka på det så är det

624
00:56:03,700 --> 00:56:07,700
någonting annat du vill lyssna tipsa
lyssnar någon Föreläsningen och

625
00:56:07,700 --> 00:56:14,400
tycker eller någonting så mycket tid
att tänka på annat än kommer det

626
00:56:14,400 --> 00:56:22,200
snöa igen som sagt titta på om du
vill se bra föreläsningar inom de

627
00:56:22,200 --> 00:56:26,900
här men fatta Då så finns det inga
bättre än de som kommer vara på de

628
00:56:26,900 --> 00:56:31,200
här kompressen är så fort jag bara
Mechanics in om just det ämnet med

629
00:56:31,200 --> 00:56:35,100
round table och Sebastian Karlsson
Kanada men även allt annat inom

630
00:56:35,100 --> 00:56:40,900
Mekanik inga bättre föreläsaren de
som kommer vara på I speak och sen så

631
00:56:40,900 --> 00:56:45,600
Kolla gärna in och titta på hemsidan
vi har registrerat om ni vill Men då

632
00:56:45,600 --> 00:56:50,100
säger jag till lyssnar att kolla jag
kan inte beskriva game.se så hittar ni

633
00:56:50,100 --> 00:56:54,400
länkar där Då tar vi bara tacka Tack
dålig för ett mycket intressant

634
00:56:54,400 --> 00:56:55,500
samtal

635
00:56:59,800 --> 00:57:05,400
Du vill bara avsluta med att tacka Tony
Hans medverkan om du vill läsa mer om

636
00:57:05,400 --> 00:57:10,400
hans forskning så går bara in på
gih.se han även medverkat i flertalet

637
00:57:10,400 --> 00:57:15,000
intervju reasons går bara in och söka
din webbläsare hittar du massvis av

638
00:57:15,000 --> 00:57:19,600
intressant läsning passade även på
att vara innan öppna föreläsning på

639
00:57:19,600 --> 00:57:23,200
Youtube om du vill anmäla dig till
någon om konferensen oss hittar du

640
00:57:23,200 --> 00:57:28,400
länkar till beskrivningen här nere
och på Gekås hemsida avslutningsvis

641
00:57:28,400 --> 00:57:31,800
vill jag bara rikta ett stort tack till
dig som lyssnat om du vill ha mer av

642
00:57:31,800 --> 00:57:36,400
oss framöver får gärna prenumerera
på podden i din podcast spelare ihåg

643
00:57:36,400 --> 00:57:39,900
att göra sitt betyg och tipsa gärna
dina vänner som verkligen hjälper

644
00:57:39,900 --> 00:57:43,800
till att få spridning på podden
telefonerna följer på Instagram och

645
00:57:43,800 --> 00:57:47,700
Facebook och sen Jag heter Vicke h
Sweden nästa avsnitt släpper en

646
00:57:47,700 --> 00:57:52,600
månad har varit sugen podcast spelare
i våra sociala medier Ha det fint i

647
00:57:52,600 --> 00:57:54,700
den så hörs vi Hejdå